Krowy bardzo chętnie spędzają czas w pozycji leżącej. Bydło potrafi pozostawać w tej pozycji nawet połowę doby. Z kolei, jak podaje literatura, wysokomleczne krowy leżą średnio ok. 8 godz. na dobę. Wynika to z dłuższego czasu pobierania pokarmu, niż ma to miejcie u innych przedstawicieli tego gatunku.

Nie mniej jednak, krowy mleczne potrzebują odpoczynku w pozycji leżącej. Jest to bowiem pozycja pozwalająca na przeżuwanie oraz jednoczesny relaks.

Ważne jest zapewnienie odpowiednich warunków do odpoczynku. Zarówno komfort legowisk jak i ilość stanowisk przypadająca na jedno zwierzę ma duże znaczenie dla wydajności. Dzieje się tak m.in. dla tego że dla krów ważniejszy jest odpoczynek niż np. pobieranie paszy. Jeśli więc z jakiegoś powodu mlecznica nie może w pełni zaspokoić swojej potrzeby leżenia, będzie odpoczywać w nieodpowiednim czasie tj. np. podczas wypasu na pastwisku bądź na poczekalni przed udojem.

Długość czasu spędzanego przez krowy w pozycji leżącej jest istotna również dlatego, że właśnie w takiej pozycji krowy najchętniej przeżuwają. Jest to spowodowane fizjologią przeżuwaczy i ich budową anatomiczną. Jak zaobserwowano, krowy najczęściej leżą na lewym boku, co wynikać ma z niesymetrycznego ułożenia żwacza w jamie ciała.

Krótki sen

Jak podaje literatura, krowy spędzają ok. połowę doby w stanie, który można określić jako pełną czujność. Mają wtedy otwarte oczy oraz w pełni reagują na bodźce. Jest to stan zwykle towarzyszący pobieraniu pokarmu. W przybliżeniu 8 godz. na dobę mlecznice spędzają w stanie zwanym ospałością, natomiast ok. 3 – snem powierzchniowym.

Oba stany są do siebie podobne. Pierwszy jest opisywany jako stan kiedy krowa ma opadającą górną powiekę, natomiast drugi jako czas, w trakcie którego zwierzę niemal całkowicie zamyka oczy. Obu tym stanom zwykle towarzyszy przeżuwanie. Mogą one mieć miejsce zarówno gdy krowa stoi jak i leży.

Stan, który posiada wszystkie cechy snu zajmuje u krowy ok. 40 min. na dobę. W tym czasie mlecznica nie przeżuwa oraz ma zamknięte oczy. Zwierzęta w takim stanie nie reagują na bodźce. Wykazują również mimowolne ruchy kończyn, oraz gałek ocznych, podobnie jak ma to miejsce u innych ssaków.