W bieżącej perspektywie finansowej, PROW 2014-2020, za wypłatę pomocy dla gospodarstw przystępujących do systemów jakości odpowiada ARR. Sprawdziliśmy ile mogą otrzymać rolnicy, przystępujący do, jak na razie, jedynego systemu jakości dotyczącego hodowców bydła - systemu QMP dla producentów żywca wołowego. 

Dokumentem precyzującym zasady refundacji jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW 2014–2020. 

Czytamy w nim, że w przypadku krajowego systemu jakości QMP, zwrot może wynosić 2386 zł netto. Ważne jest, że składki na rzecz grupy producentów, działającej w jednej z form organizacyjnych, nie mogą przekroczyć 1500 zł, kwoty pomocy. Natomiast zakup specjalistycznych publikacji, związanych z prowadzeniem produkcji w zakresie systemu jakości, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy, nie może przekroczyć 250 zł.