Od stycznia do kwietnia, w ujęciu rok do roku, widać bardzo duże miesięczne spadki w imporcie wieprzowiny oraz mięsa drobiowego (głównie z kurczaków). W przypadku zaś wołowiny trend jest odwrotny. Rośnie import, który pod względem wolumenu jest dużo większy niż wieprzowiny i drobiu.

 Kres eksportu wieprzowiny do Chin

 Import do Chin wieprzowiny spada już od jesieni 2021 roku. Trend ten jest skutkiem odbudowania pogłowia świń, które zostało dziesiątkowane przez afrykański pomór świń (ASF), którego pierwsze ognisko w Chinach wystąpiło na początku sierpnia 2018 roku.

Chiński rząd był zdeterminowany, by jak najszybciej odbudować populację świń.

 W 2019 roku został wprowadzony program odnowy i modernizacji pogłowia świń. Na ten cel przeznaczone zostało w sumie 12 bilionów juanów (7,92 bln złotych). Z tych pieniędzy zrealizowano program bioasekuracji, modernizacji chlewni, ubojni, uprawy zbóż i produkcji pasz, przetwórstwa, transportu zwierząt, opieki i zabezpieczenia weterynaryjnego. Istotnym celem były także badania nad rozwojem krajowej genetyki. Wdrożono także nowe systemy informatyczne, które pozwalają na śledzenie np. transportu świń w czasie rzeczywistym oraz niekontaktowe przekazywanie dokumentacji (elektroniczna dokumentacja).

Import do Chin wieprzowiny w okresie styczeń-kwiecień 2021 i 2022
Import do Chin wieprzowiny w okresie styczeń-kwiecień 2021 i 2022

Na koniec grudnia 2018 roku pogłowie świń w Państwie Środka liczyło 428 mln sztuk. W najgorszym roku epidemii – w 2019, populacja zmniejszyła się do 310 mln sztuk. Na koniec grudnia 2020 roku pogłowie powróciło niemal do stanu sprzed epidemii ASF, czyli wyniosło 406 mln sztuk. Rok 2021 zamknął się stadem liczącym 449 mln sztuk. Na koniec grudnia tego roku pogłowie ma liczyć 500-510 mln świń. Celem jest osiągnięcie stanu 650 mln świń.

 Skutkiem wspomnianego wyżej programu jest nadwyżka wieprzowiny na krajowym rynku, co oddziałuje na ceny. W celu zachowania rentowności hodowców świń chiński rząd wprowadził mechanizm skupu interwencyjnego. Obecnie średnia w Chinach cena hurtowa u producenta za 1 kg chudej wieprzowiny wynosi 20,91 juanów, czyli 13,80 złotych.

 W ocenie analityków import wieprzowiny będzie malał. W tym roku prognozują, że do Chin zostanie zaimportowane około 2,5 mln ton wieprzowiny i podrobów wieprzowych. Samego mięsa ma być około 1,8 mln ton. W 2023 roku będzie to odpowiednio 2 mln ton oraz 1,5 mln ton.

Rynek drobiu pod znakiem zapytania 

Rynek mięsa drobiowego w Chinach, głównie kurczaki, jest na etapie systemowej modernizacji całego procesu produkcji, począwszy od hodowli aż po dystrybucję i sprzedaż detaliczną. Podobnie jak w przypadku wieprzowiny również dla drobiu realizowany jest program rozwoju krajowej genetyki.

 Spadek importu od stycznia do kwietnia, w porównaniu z takim samym okresem ubiegłego roku, jest potwierdzeniem postępów w realizacji działań modernizacyjnych. Analitycy prognozują, że rynek w tym i w następnym roku będzie wykazywać importowy popyt, choć mniejszy niż było to wcześniej. Po roku 2025 należy spodziewać się podobnego trendu jak w przypadku wieprzowiny.

 Obecnie kilogram mięsa z kurczaków (tuszka) na rynku hurtowym w Chinach kosztuje średnio 21,98 juanów, czyli 14,50 złotych.

Import do Chin mięsa drobiowego w okresie styczeń-kwiecień 2021 i 2022
Import do Chin mięsa drobiowego w okresie styczeń-kwiecień 2021 i 2022

Odrodzenie sektora produkcji wołowiny 

Również w przypadku wołowiny chiński rząd realizuje program modernizacji dotyczący wszystkich obszarów hodowlano-produkcyjnych. Nawet po uzyskaniu przez chińskich producentów produktu finalnego wysokiej jakości import będzie rosnący i nie zmaleje. Przyczyną tego będzie zwiększający się w ogóle popyt na to mięso w Chinach oraz z uwagi na powiększającą się populację muzułmańską w tym kraju, która obecnie liczy 28 mln ludzi (2 procent całej populacji Chińczyków). Poza tym już obecnie chińscy producenci próbują wejść trwale ze swoją ofertą na rynki halal w Azji oraz w Afryce.

 Obecnie kilogram wołowiny na rynku hurtowym w Chinach kosztuje średnio 86,85 juanów, czyli 57,32 złotych.

Import do Chin wołowiny w okresie styczeń-kwiecień 2021 i 2022
Import do Chin wołowiny w okresie styczeń-kwiecień 2021 i 2022