Centrum Genetyczne Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka prowadzi prace nad stworzeniem pierwszego krajowego indeksu ekonomicznego dla bydła mlecznego rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Umożliwi to selekcję bydła, zarówno samców jak i samic pod kątem maksymalizacji zysków wynikających z postępu genetycznego.

O nowym indeksie ekonomicznym mówiła podczas Forum Genetycznego w Poznaniu Katarzyna Stachowicz z AbacusBio, zajmującą się pracą hodowlaną w Nowej Zelandii. Jej zdaniem nowe narzędzie hodowlane pozwoli przełożyć wartość hodowlaną na zyski, wyrażone w złotówkach. Dzięki temu hodowcy będą mieli możliwość wyboru buhajów pod kątem potencjalnego przychodu.

Według przeprowadzonych przez Centrum Genetyczne ankiet, obecnie hodowcy za najlepsze kryterium wyboru buhaja spośród różnych indeksów (NetMerit, RZG, TPI) uważają indeks PF. Niebawem, bo w 2019 roku pojawi się nowe kryterium w postaci indeksu ekonomicznego.

Analiza preferencji hodowców pod kątem ocenianych cech wykazała, że w pierwszej trójce znalazły się takie elementy jak: kulawizna, ketoza oraz długowieczność. Z tego wynika, że obecnie właśnie z tymi problemami w największym stopniu zmagają się polscy hodowcy bydła mlecznego.