Blisko jedna trzecia pogłowia bydła mlecznego w Wielkiej Brytanii zostaje brakowana ze względu na różnego typu schorzenia i problemy z reprodukcją. Wiąże się to z ogromnymi kosztami ponoszonymi przez rolników.

Naukowcy z The Roslin Institute and Scotland’s Rural College (SRUC) wykazali, że poziom niektórych rodzajów microRNA diametralnie zmienia się na wczesnym etapie życia krów. Co więcej, niektóre typy microRNA są skorelowane z występowaniem kulawizny i mastitis oraz z produktywnością u dorosłych krów.

MicroRNA to niewielkie molekuły produkowane przez wszystkie tkanki w organizmie, odgrywają one ważną rolę cząsteczek sygnałowych u zwierząt i roślin. Może zostać oznaczone w warunkach laboratoryjnych z próbek krwi oraz świadczyć o zmianach zachodzących w żywym organizmie – już teraz te cechy są wykorzystywane w diagnostyce chorób ludzi.

Przedstawione wyniki badań dowodzą, że microRNA stanowi bardzo przydatne narzędzie diagnostyczne u krów mlecznych oraz potencjalnie u innych gatunków zwierząt gospodarskich. Uważamy, że w przyszłości pozwoli to na selekcję najlepszych sztuk oraz zmaksymalizowanie produkcji oraz poprawę dobrostanu zwierząt. twierdzi jeden z naukowców, dr Xavier Donadeu.