W kwietniu 2012 roku Unia Europejska wprowadziła procedurę Europejska Inicjatywa Obywatelska (European Citizens’ Initiative), która daje obywatelom Unii możliwość składania propozycji nowych przepisów dotyczących konkretnych, ważnych dla nich zagadnień. W tym celu niezbędne jest zebranie minimum jednego miliona podpisów z co najmniej siedmiu państw członkowskich UE.

CIWF, WSPA oraz Ben&Jerry’s  w swojej inicjatywie na rzecz poprawy dobrostanu krów w Unii Europejskiej domagają się wprowadzenia przepisów dotyczących  odpowiednich warunków chowu, dobrego żywienia, utrzymywania krów w dobrym zdrowiu oraz umożliwienie krowom ich naturalnych zachowań.

Brak wspólnych zasad dobrostanu dla 23 milionów europejskich krów mlecznych powoduje, że są one narażane na ryzyko kontuzji i chorób – tłumaczyli przedstawiciele WSPA.

Organizacje chcą zebrać wymagana liczbę podpisów do maja przyszłego roku.