Innowacyjność osiągana jest nie tylko przez wielkie inwestycje lub drastyczne zmiany, lecz także czasami jest to drobne udoskonalenie przynoszące wymierne korzyści. Efektem może być redukcja kosztów, poprawa efektywności lub oszczędność pracy.

Innowacja to przede wszystkim dobry pomysł

Innowacyjne rozwiązanie może polegać na korzystaniu z technologii opracowanej przez specjalistów albo wręcz przeciwnie, być efektem pracy własnych rąk. Może to być automatyzacja procesów, przetwórstwo mleka lub mięsa w gospodarstwie albo skrócenie łańcucha dostaw. Może to być również praktyczne wykorzystanie zdobyczy nauki. Innowacyjny może być zarówno cel, proces, jak i produkt lub technologia.

Wielu hodowców stosuje ciekawe rozwiązania, szczególnie w zakresie zdrowotności stada, dobrostanu i dbałości o środowisko, począwszy od wykorzystania niestandardowych komponentów paszowych, przez ograniczenie zużycia antybiotyków, po redukcję śladu węglowego. Są to rozwiązania mogące pomóc branży zmierzyć się przyszłymi wyzwaniami, dlatego warto dzielić się pomysłami, doświadczeniami i inspiracjami.

Popularyzacja innowacyjnych technologii

Konkurs „Innowacyjny Farmer 2022” ma na celu popularyzację innowacyjnych technologii oraz praktyk rolniczych, które pozwalają na zwiększenie efektywności produkcji rolnej, jej optymalizację, poprawę dobrostanu zwierząt lub zmniejszenie negatywnego oddziaływania produkcji rolnej na klimat i środowisko.

Hodowco, zgłoś się do konkursu!

Do konkursu mogą zgłosić się rolnicy indywidualni prowadzący lub współprowadzący gospodarstwo rolne na terenie Polski. 

Wszystkich hodowców, którzy zdecydowali się na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w swoich gospodarstwach serdecznie zapraszamy do wzięciu udziału w konkursie!

Współpracujesz z ciekawym gospodarstwem? Nominuj je do konkursu

Rolnicy mogą być też nominowani do udziału w konkursie np. przez: organizacje branżowe, jednostki administracyjne, związki zawodowe rolników, firmy prywatne z sektora rolnego i rolno-spożywczego.

Jeśli współpracujesz z ciekawym gospodarstwem, to doceń jego nieszablonowość i nominuj do udziału w konkursie!

Chęć udziału możesz zgłosić poprzez arkusz zgłoszeniowy. Z kolei w przypadku chęci nominowania innowatora zostaw kontakt do danego rolnika pod adresem: konkurs.farmer@ptwp.pl.