W ramach konkursu nasza redakcja gościła w gospodarstwie rodziny Krupińskich, zlokalizowanym w Kukowie, w gminie Olecko, w powiecie oleckim, w województwie warmińsko-mazurskim.  

Konrad Krupiński prowadzi gospodarstwo mleczne wraz z żoną Dorotą. Obecnie gospodarstwo obejmuje 130 hektarów i 40 sztuk dojnych.

Krowy utrzymywane są bezuwięziowo w zmodernizowanych poniemieckich budynkach. W sezonie letnim są pastwiskowane, zaś w sezonie zimowym mają zapewniony dostęp do wybiegu.

W sezonie letnim krowy Krupińskich są wypasane, fot. A.T.
W sezonie letnim krowy Krupińskich są wypasane, fot. A.T.

Alkalizowane ziarno pszenżyta

Krupińscy zdecydowali się na zastosowanie alkalizacji ziarna pszenżyta w celu podniesienia poziomu białka w paszy, co w konsekwencji pozwala na ograniczenia zakupu pasz. Ponadto zboże alkalizowane charakteryzuje się wyższą strawnością oraz wiąże się z niższym ryzykiem wystąpienia kwasicy żwacza.

Zboże alkalizowane charakteryzuje się wyższą strawnością, fot. A.T.
Zboże alkalizowane charakteryzuje się wyższą strawnością, fot. A.T.

Profilaktyka na szeroką skalę

Hodowcy bardzo dużą uwagę przykładają do profilaktyki chorób bydła. Kilka lat temu okazało się, że stado boryka się z BVD – na 70 sztuk aż 16 było trwale zakażonych. Po tym odkryciu hodowcy postanowili wdrożyć szeroki program profilaktyczny, nie tylko pod kątem BVD, ale i IBR, chlamydii, beztlenowców i rotawirusów. W profilaktyce chorób wymienia stosowane są szczepienia preparatami ubac-startvac, co ma na celu ograniczenie liczby zapaleń wymion i związanego z nimi zużycia antybiotyków. Występowanie mastits jest również ograniczane dzięki użyciu preparatów do suchej dezynfekcji. Z kolei w odchowie cieląt wykorzystywane są probiotyki, witaminy oraz środki profilaktyczne przeciwko kokcydiozie. Hodowca podkreśla również istotność wykonywania antybiogramów.

Hodowcy wdrożyli szeroki program profilaktyczny, nie tylko pod kątem BVD, ale i IBR, chlamydii, beztlenowców i rotawirusów, fot. A.T.
Hodowcy wdrożyli szeroki program profilaktyczny, nie tylko pod kątem BVD, ale i IBR, chlamydii, beztlenowców i rotawirusów, fot. A.T.

W konsekwencji w stadzie Krupińskich ograniczono występowanie chorób somatycznych, oddechowych oraz zredukowano problemy z rozrodem. To ostatnie wspierane było poprzez wprowadzenie synchronizacji rui bydła metodą OvSynch i co miesięcznymi badaniami USG. 

Zmiana systemu żywienia

Dwa lata temu zmianie uległ również system żywienia. Dzięki inwestycji w wóz paszowy krowy w sezonie zimowym otrzymują paszę o stałym składzie, który jest bardziej zbliżony do dawki określonej przez doradcę żywieniowego. Ponadto pasza jest bardziej homogenna, charakteryzuje się lepszą strawnością i jest chętniej pobierana przez zwierzęta.

Nieocenione korzyści z pastwiskowania

Z kolei w sezonie letnim zwierzęta korzystają z pastwisk, dzięki czemu poprawie uległa m.in. zdrowotność racic. Gospodarz podkreśla, że ważna jest dla niego przede wszystkim jakość mleka. Z drugiej strony warto wspomnieć, że osiąga produkcję w wysokości nawet 31 kg mleka od zwierząt pastwiskowanych. Jak zaznacza rolnik, wynik ten uzyskiwany jest prawie wyłącznie w oparciu o własne pasze – jedynymi komponentami z zakupu, są poekstrakcyjna śruta rzepakowa i sojowa, które wykorzystywane są przy produkcji paszy treściwej w mieszalni mobilnej.

Dzięki pastwiskowaniu poprawie uległa m.in. zdrowotność racic, fot. A.T.
Dzięki pastwiskowaniu poprawie uległa m.in. zdrowotność racic, fot. A.T.

Redukcja kosztów nawożenia

Produkcja zwierzęca zapewnia podaż obornika, ponadto w gospodarstwie wykorzystywana jest gnojowica świńska z nieodległej fermy. Pozwala to na redukcję kosztów zakupu nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Krupińscy zdecydowali się również na wykorzystywanie stabilizowanego osadu ściekowego, jako źródła fosforu i potasu.

Dokładne plany kojarzeń

W zakresie genetyki Krupińscy korzystają z pomocy doradcy hodowlanego, który przygotowuje plany kojarzeń mające wspierać jak najszybsze osiągnięcie określonego dla tego stada celu hodowlanego. Szczególną uwagą cieszą się buhaje z genem beta-kazeiny A2A2. W stadzie wykorzystywane jest głównie nasienie seksowane (90 proc.) od buhajów genomowych.

Powyższe działania sprawiły, że gospodarstwo znacznie się rozwinęło a skala produkcji uległa zwiększeniu.

Współpraca to podstawa

Konrad Krupiński chętnie dzieli się wiedzą z innymi rolnikami i instytucjami. Jest on wiceprezesem Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego oraz aktywnie działa w mediach społecznościowych pokazując jak w rzeczywistości wygląda produkcja mleka. Krupiński korzysta również z okazji do współpracy z uniwersytetami, np. prowadząc na wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM seminarium na temat potencjalnego rozwoju kariery w sektorze rolnictwa, czy też biorąc udział w projektach badawczych – np. dairymix oraz milkey prowadzone przez Uniwersytet Zielonogórski.