Nasienie kosztuje. Hodowcy powierzają inseminatorom własne pieniądze. Od skutecznej inseminacji zależy ile porcji nasienia zostanie przeznaczonych na skuteczne zapłodnienie.

Jednakże na skuteczną inseminację wpływają nie tylko fachowość i wiedza inseminatora, ale także środowisko w którym krowa przebywa. Oczywiście do wiedzy inseminatora zaliczamy zdrowotność bydła.

Osoba wykonująca inseminację powinna posiadać wiedzę na temat fizjologii cyklu płciowego i objawów rui u bydła. Okres okołorujowy trwa przeciętnie 2,5 doby.

Optymalnym terminem unasienniania, jest druga połowa fazy rujowej i początek fazy porujowej, tj. okres między 12 a 24 godziną od początku rui właściwej. U jałówek, ze względu na krótszą ruję inseminację powinno się wykonywać około 2-3 godziny wcześniej niż u krowy. Jeżeli wskazana jest reinseminacja (objawy rujowe nie ustąpiły po pokryciu) wtedy wykonuje się ją 10-12 godzin po pierwszym zabiegu.

Właściwy proces przechowywania i rozmrażania nasienia daje szansę, że zdecydowana większość żywych plemników, o prawidłowym ruchu, uprzednio zamrożonych zostanie zdeponowanych w trzonie macicy.

W całym łańcuchu zabiegu unasienniania jest szereg bardzo istotnych ogniw, które mają zasadniczy wpływ na jakość nasienia i skuteczność zabiegu.

Rolnicy powinni zwracać uwagę czy inseminator przyjeżdża do gospodarstwa ze specjalnym kontenerem, w którym ma nasienie. Nie wolno go podgrzewać do temperatury powyżej minus 110 stopni C.

Każda czynność wykonywana z nasieniem musi odbywać się poniżej linii szronu, która widoczna jest w kontenerze.
Inseminator powinien używać pęsety uprzednio schłodzonej w oparach azotu do wyjamowania z kontenera słomki z nasieniem.

Przed włożeniem słomki do pistoletu inseminacyjnego należy obciąć słomkę z nasieniem z jednej strony specjalną gilotynką - jej spód, a nie koniec słomki.

Zachęca się inseminatorów do używania łaźni do rozmrażania nasienia.

Uwaga. Gdy inseminator używa nasienia seksowanego należy, po jego rozmrożeniu, natychmiast unasienniać krowę.

Nasienie przewożone przez inseminatora w kontenerze musi być zamrożone w temperaturze ciekłego azotu i powinno zostać rozmrożone w łaźni wodnej o temperaturze 37 stopni C bezpośrednio przed zabiegiem inseminacji.

Znane są skandaliczne i karygodne przypadki, gdy inseminator rozmraża nasienie w słomce poprzez oblanie go własnym ciepłym moczem! Skandalem jest także rozmrażanie słomki wyjętej z kontenera pod pachą.

Niedopuszczalne jest, żeby inseminator przywoził nasienie rozrobione wcześniej w termosie, ponieważ spada wtedy żywotność plemników.

Rozmrożona słomka powinna być osuszona przed umiejscowieniem jej w pistolecie inseminacyjnym, a ścianki pistoletu w tym miejscu powinny być wcześniej podgrzane np. przez pocieranie ręcznikiem papierowym do temperatury ciała, co inseminator może łatwo sprawdzić przykładając pistolet do skóry swojej szyi.

Następnie po założeniu osłonki dobrze jest wycisnąć tłoczek tak, aby ukazał się ślad nasienia w ujściu słomki.

Bezpośrednio przed wykonaniem zabiegu inseminacji, należy oczyścić okolice odbytu i sromu krowy.

Po prawidłowo przeprowadzonym zabiegu umieszczenia nasienia w trzonie macicy inseminator powinien sprawdzić (ściągając osłonkę z pistoletu) czy nasienie w całości zostało wyciśnięte do trzonu macicy czy ewentualnie nie nastąpił wyciek nasienia w przestrzeń między słomkę a osłonkę pistoletu. W takim przypadku zabieg należy bezwzględnie powtórzyć.

W banku nasienia firm, skąd inseminatorzy kupują nasienie, stosuje się pełny monitoring.

Każdy ruch w takim pomieszczeniu jest rejestrowany systemem kamer.

Przed pakowaniem nasienia do odbiorców, każda porcja nasienia jest oglądana w pojemniku z ciekłym azotem. Sprawdzany jest stan faktyczny każdej słomki.

System kontroli jakości daje wysoką gwarancję, że nasienie, które trafia do inseminatora jest najwyższej jakości.

Dlatego tak ważne jest, żeby inseminatorzy odpowiednio postępowali z nasieniem, gdyż to oni wpływają na reputację firmy, i swoją pracą zaświadczają o jakości nasienie, za które płaci rolnik.

Po wydaniu nasienia z banku jego los i wspomniana reputacja firmy, która go sprzedała znajdują się w rękach hodowcy i inseminatora, w interesie których jest skuteczne unasiennienie.

Dlatego szeregu ważnych czynności przytoczonych wcześniej nie można pomijać!