Zamieszanie dotyczyło publikacji kwietniowych wyników wartości hodowlanej samic, w których PFHBiPM zarejestrowała liczne błędy. Przez pewien czas do nieprawidłowych danych mieli dostęp hodowcy bydła mlecznego, przez co mogli podejmować na tej podstawie nietrafione decyzje hodowlane.

Instytut Zootechniki tłumaczy popełnione błędy m.in. obciążeniem prac związanych z wprowadzeniem do oceny 10 nowych cech, co wiązało się z koniecznością przeformatowania zbiorów prowadzanych na strony www oraz przesyłanych do systemu SYMLEK.

Jak twierdzi IZ do powstałego bałaganu przyczyniło się również wprowadzenie pracy w trybie zdalnym, co spowolniło tempo i poprawność podejmowanych działań, które miały naprawić popełnione błędy. Błędne dane widniały do 18 kwietnia br. na stronach http://ocenagenomowa_krowy.izoo.krakow.pl/ oraz http://crs.izoo.krakow.pl/.

- Instytut Zootechniki PIB wyraża ubolewania z powodu popełnionych błędów, które opóźniły ogłoszenie poprawnej publikacji wyników oceny oraz utrudniły hodowcom podejmowanie istotnych decyzji. Jak zapewnialiśmy przy wystąpieniu pierwszych trudności z prawidłowym przekazaniem publikacji wyników oceny kwietniowej, trwają prace nad usprawnieniem procesu kontroli i edycji danych. IZ – PIB dokłada i dołoży wszelkich starań, aby wyeliminować błędy i zapewnić przywrócenie właściwej jakości usług świadczonych na rzecz hodowli – czytamy w komunikacie IZ.