Nagroda za dobrostan zwierząt w 2021 r. została przyznana za system monitorowania cieląt firmy Futuro Farming GmbH. Dzięki ciągłemu monitorowaniu cieląt i szybkiej informacji zwrotnej dla rolnika, system umożliwia skuteczne monitorowanie zdrowia każdego cielęcia w stadzie.

System wczesnego wykrywania chorób cieląt oparty jest na precyzyjnym, energooszczędnym i przede wszystkim nieinwazyjnym czujniku podczerwieni. Wykrywa wzorce zachowań cielęcia. Dane z czujników są szybko oceniane za pomocą sztucznej inteligencji i opracowywane są prognozy dotyczące potencjalnie rozwijających się chorób. Informacje z oceny są udostępniane rolnikowi bezpośrednio za pośrednictwem aplikacji i platformy internetowej.

Stały monitoring cielęcia i szybkie przekazywanie informacji rolnikowi umożliwia natychmiastowe podjęcie leczenia na początkowym etapie, co może pomóc złagodzić przebieg chorób i zmniejszyć śmiertelność cieląt. Dzięki szybkiemu leczeniu cielęcia, szczególnie w ciągu pierwszych kilku dni jego życia, system monitorowania może bezpośrednio przyczynić się do ochrony cielęcia i jego zdrowia, a zatem jest w stanie istotnie poprawić dobrostan zwierząt.