Ceny na światowych rynkach mleka i jego przetworów są na bardzo niskim poziomie. Główną tego przyczyną jest wzmożona podaż przy jednoczesnym ograniczeniu popytu. Aby sytuacja się poprawiła należy znaleźć rynki będące zastępstwem dla Chin i Rosji, które zmniejszyły import produktów mlecznych. 

Po zniesieniu niektórych sankcji wobec Iranu, brytyjskie firmy mleczarskie wyrażają zainteresowanie wejściem, na rynek tego kraju. Jest on bowiem uznawany jako ostatni niewykorzystany, duży rynek wschodzący na świecie. Atrakcyjność tego kraju polega również na tym, że populacja Iranu wynosi 80 milionów ludzi - jak podaje The Cattle Site. 

Od stycznia do października 2015 r., Iran zaimportował około 43.000 ton masła. Jest to 29 proc. więcej niż w analogicznym okresem ubiegłego 2014 r. Pokazuje to wzrostową tendencją spożycia w tym kraju. 

Jak podaje Fonterra, spółdzielnia mleczarska o światowym zasięgu, spodziewane jest, że złagodzenie sankcji wobec Iranu rozszerzy rynek mleczarski w tym kraju, ze wzrostem znaczenia produktów innych niż masło, mleko w proszku i produkty zawierające białka mleka. 

Zniesienie części sankcji nie oznacza, że automatycznie rynek zostanie otwarty na duże ilości produktów mlecznych z innych krajów. Niektóre bariery handlowe nadal pozostaną, a sam klimat inwestycyjny jest nieco inny niż w krajach zachodnich - przypomina The Cattle Site.