Irlandzka Federacja Hodowli Bydła (ICBF) w połączeniu z Eurofins Genomics planuje zgenotypować milion próbek bydła w ciągu najbliższych 2 lat, co jest największym do tej pory tego typu projektem na świecie.

Test wykorzystuje technologię mikromacierzy pozwalających dokonywać pomiaru 55 tys. zmiennych w DNA każdego zwierzęcia.

Wykorzystanie tych informacji pozwoli naukowcom na przewidywanie cech, takich jak płodność, wydajność mleka oraz jakości mięsa u poszczególnych zwierząt.

Projekt jest częścią programu „Beef Data Genomics Program”, który działa od 2015 roku do 2020 roku. ICBF dąży do zgenotypowania miliona sztuk bydła do 2017 roku, a kolejnego miliona do 2020 r.

Dla porównania, w Polsce w 2015 roku zgenotypowano nieco ponad 4 tys. jałówek, a polska baza buhajów w Interbullu liczy 680 szt. Jak pokazują liczby, jest jeszcze wiele do zrobienia w kwestii rozwoju polskiej genomiki.

Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że pierwsze gnomiczne buhaje weszły na polski rynek dopiero w 2014 roku, czyli o jakieś 3 lata później w porównaniu z krajami należącymi do czołówki hodowlanej w Europie.