Program „Krowie Na Zdrowie” budują cztery firmy: Barenbrug, Claas, Corteva Agriscience i De Heus. W ramach projektu w ostatnim czasie odbyła się konferencja online na temat pozyskiwania i wykorzystania pasz objętościowych w niesprzyjających warunkach pogodowych.

Jednym z prelegentów był Piotr Kowalski z Barenbruga, który zachęcał m.in. do wykorzystania poplonów w budowaniu bazy paszowej. W ten sposób w krótkim okresie produkujemy bardzo dużo materiału o wysokiej zawartości cukrów. Z kolei na użytki wieloletnie zalecał mieszanki oparte głównie na miękkolistnej kostrzewie trzcinowej, charakteryzującej się głębokim systemem korzeniowym, co uodparnia je na okresowe niedobory wody. Na słabszych glebach mieszankę warto dodatkowo wzbogacić kupkówką, szczególnie późnymi jej odmianami.

Na temat technik zbioru wpływających na poprawę jakości zbieranej paszy w trudnych warunkach meteorologicznych mówił Piotr Baurycza z Claasa. Zdaniem eksperta istotna jest długość cięcia zbieranego materiału dobierana w zależności od zawartości suchej masy. Parametr ten badany jest już automatycznie w nowoczesnych sieczkarniach. Ważne jest również rozdrobnienie. Od ustawienia kondycjonerów zależy m.in. poziom uwalnianej energii z paszy. Czujnik NIR w sieczkarni określa poziom parametrów paszy i na tej podstawie może regulować parametry cięcia, bądź stosowania inokulantów.

Hanna Nowak reprezentująca firmę Corteva, wyjaśniała jak przygotowywać kiszonki w trudnych warunkach meteorologicznych. - Trudne warunki uczą rolników przygotowywania dobrej jakości kiszonek – mówiła prelegentka. Przy sporządzaniu kiszonek w trudnych warunkach, ekspertka zachęcała do wykorzystywania inokulantów, wspierających prawidłowy przebieg fermentacji, w wyniku której uzyskujemy dobrej jakości, stabilną tlenowo kiszonkę.

Na koniec Krzysztof Adamczyk z De Heus przedstawił rozwiązania żywieniowe, które pozwalają wyeliminować problem niedoboru pasz objętościowych w dobie trudnych warunków meteorologicznych. Jak mówił Adamczyk, niedobór pasz to problem zarówno rolnika jaki i żywieniowca, ponieważ taka sytuacja wiąże się niekiedy z koniecznością zmian w dawce żywieniowej i uzupełnieniem deficytowych pasz innymi komponentami. Co możemy zrobić?
Możemy przy tej okazji dokonać przeglądu stada, wybrakować sztuki chore i problematyczne, które zużywają podobne ilości kiszonek, co inne sztuki. Warto też wykorzystać najlepsze pasze dla krów wysokoprodukcyjnych, które w najlepszy sposób wykorzystają dostępną suchą masę. Trzeba się również skupić na dokładnym zbilansowaniu dawki pokarmowej, co pozwala na maksymalne wykorzystanie dostępnych pasz.

Na koniec konferencji zaprezentowany został materiał filmowy wykonany podczas zbioru pierwszego pokosu, który odbył się w maju w gospodarstwie Pana Arenda Jana Hendriksa.