- Obserwujemy obecnie wyraźny wzrost podaży mleka w Unii Europejskiej, któremu sprzyjają utrzymujące się w ostatnich miesiącach korzystne warunki agrometeorologiczne. Dostawy mleka silnie rosną również w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie światowy popyt na produkty mleczne nadal pozostaje pod negatywnym wpływem pandemii COVID-19. Wsparcie dla takiej oceny stanowią wyraźnie niższe niż przed rokiem obroty w światowym handlu produktami mlecznymi – informuje Olipra.

Jakub Olipra, Ekonomista - Departament Analiz Makroekonomicznych, Credit Agricole
Jakub Olipra, Ekonomista - Departament Analiz Makroekonomicznych, Credit Agricole

Zdaniem ekonomisty, rosnąca podaż mleka w warunkach osłabionego popytu na produkty mleczne będzie w kolejnych miesiącach sprzyjać dalszemu spadkowi cen skupu mleka. Choć na przełomie III i IV kw. w kierunku wzrostu cen zaczną oddziaływać korzystne efekty sezonowe, to ceny skupu najprawdopodobniej pozostaną poniżej ubiegłorocznych poziomów.

- W konsekwencji prognozujemy, że cena skupu mleka na koniec 2020 r. wyniesie ok. 130 zł/hl. Głównym czynnikiem ryzyka dla takiego scenariusza jest dalszy przebieg pandemii, a także kształtowanie się warunków agrometeorologicznych wśród głównych światowych eksporterów produktów mlecznych – podsumowuje Jakub Olipra.