Sposób zadawania paszy czy jego częstotliwość ma podobne znaczenie co jakość i wartość pokarmowa pasz, którymi są żywione krowy mleczne. Pozwala to na pełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego zwierząt oraz zachowaniu wysokiej zdrowotności stada.

Zarządzanie żywieniem krów mlecznych powinno odbywać się z wykorzystaniem wiedzy na temat zachowań żywieniowych tej grupy zwierząt (jak, co i kiedy krowa pobiera z zadanej dawki).

Krowy mleczne powinny pobierać paszę często, a w mniejszych ilościach rozłożonych w ciągu całego dnia. Dlatego też należy im zapewnić dostęp do skomponowane dawki przez cały dzień. Można to osiągnąć przez częstsze podawanie paszy (zwłaszcza w czasie doju), częste podgarnianie paszy oraz zapewnienie wystarczającej przestrzeni przy stole paszowym. Równie ważny jest dostęp do czystej wody – tłumaczy prof. Trevor DeVries z Uniwersytetu w Guelph w Kanadzie.

Należy unikać za wszelką cenę możliwości sortowania paszy przez krowy, a także zachęcać właśnie świeżą paszą krowy wchodzące na obiekt tuż po doju – co będzie promowało zdrowotność wymion – dodaje kanadyjski naukowiec.

Zmiany w zarządzaniu żywieniem krów mlecznych mogą prowadzić do lepszego wykorzystania paszy. Przykładem mogą być wyniki badań przeprowadzonych w Kanadzie. Zwiększenie częstotliwości zadawania paszy z jednokrotnego na dwukrotny, zwiększyło pobranie suchej masy o 1,4 kg, a wydajność krów wzrosła o 2 kg mleka dziennie/sztukę. Zwiększenie częstotliwości do 5-cio krotnego zadawania paszy zredukowało pobranie jednak wydajność pozostała na podobnym poziomie co wskazuje na wzrost wykorzystania paszy.

Podobne zależności odnotowane zostały w przypadku zwiększającej się przestrzeni przy stole paszowym. Na każde zwiększenie owej powierzchni o 10 cm przypadał wzrost produkcyjności o ponad 1,5 kg mleka/dzień/krowę.