Gumy strzykowe, choć na pierwszy rzut oka są takie same, to jednak mogą różnić się materiałem, budową i wymiarami, m.in. długością trzonu gumy czy wysokością główki gumy strzykowej.

Średnica otworu główki gumy strzykowej powinna być dopasowana do strzyka. Nie może być zbyt duża, aby nie dochodziło do zasysania powietrza wokół strzyka, kiedy pod koniec doju straci on jędrność. Nie może być również zbyt mała, aby warga główki gumy strzykowej nie zamykała połączenia między zatoką strzyka i zatoką wymienia, utrudniając w ten sposób odprowadzanie mleka.

Bardzo ważnym parametrem, charakteryzującym gumy strzykowe, który niekiedy jest pomijany przy doborze gum do posiadanych zwierząt jest wysokość główki gumy strzykowej. Według specjalistów wymiar ten powinien być o 20 – 30 mm mniejszy niż długość strzyków u większości krów w stadzie.

Należy mieć świadomość, że strzyki tylne są najczęściej o kilka milimetrów krótsze od strzyków przednich, a ponieważ doi się je tymi samymi gumami, dlatego to na ich podstawie powinno się dobierać wysokość główki gumy strzykowej.

Istotna jest również długość trzonu gumy strzykowej, która podczas doju powinna zapewniać całkowite jej zamknięcie się poniżej końca strzyka. Trzeba pamiętać, że w czasie doju strzyki ulegają rozciąganiu, dlatego pomiaru długości strzyków powinno się dokonywać również po zakończonym doju.

Aby gumy strzykowe spełniały poprawnie swoją rolę, konieczna jest regularna ich wymiana na nowe, przy jednoczesnym zachowaniu zasady, że wymieniany jest cały komplet, a nie tylko uszkodzona sztuka. Przy wymianie nie należy kierować się kryterium czasu, ponieważ w różnych gospodarstwach sprzęt udojowy użytkowany jest z inną intensywnością. Dlatego jako wyznacznik wymiany przyjmuje się ilość udojów. Zaleca się, aby komplet gum strzykowych zmieniać co 2500 udojów.