Cielęta nie mając w pełni rozwiniętego żwacza nie korzystają w naturalnego „grzania” w wyniku fermentacji, posiadają również niewielką rezerwę tłuszczową, a dolną granicą ich strefy komfortu termicznego jest stosunkowo wysoka temperatura, dlatego łatwo się wychładzają. W konsekwencji wiele energii zamiast na przyrosty i rozwój muszą przeznaczać na utrzymanie prawidłowej temperatury ciała.

Aby ograniczyć wychładzanie cieląt należy przede wszystkim zapewnić im suchą ściółkę. Duże znaczenie w utrzymaniu ciepła ma sierść, która zatrzymując nagrzane powietrze przy skórze w pewnym stopniu zapewnia izolację od chłodu. Wilgotna, pokryta kałem lub błotem sierść nie spełnia tej funkcji, a dodatkowo staje się przewodnikiem ciepła przyspieszając jego utratę. Dlatego zapewnienie cielęciu suchej ściółki, regularne usuwanie obornika i systematyczne dościelanie są tak ważne.

Jednak nie chodzi wyłącznie o to by cielę miało sucho. Odpowiednia ilość słomy w strefie legowiskowej pozwala cielęciu na przykrycie kończyn w czasie leżenia i ograniczenie utraty ciepła. Do oceny ilość materiały ściołowego służy tzw. skala „gniazdowania” (z ang. nesting score). W okresie niskich temperatur najlepsza jest „trójka”, czyli ilość materiału pozwalająca cielęciu porządnie się zagnieździć, tak aby ściółka zakryła jego nogi. Dopuszczalna jest również „dwójka”, jednak niekonieczne dla cieląt w budkach. Wynik ten oznacza, że tylko część kończyn jest zakryta. Z kolei „jedynka”, gdy kończyny pozostają odkryte, w okresie zimowym może prowadzić do nadmiernego wychłodzenia i świadczy o zbyt małej ilości ściółki.

Kolejną ważną kwestią jest wentylacja. W przypadku zimnego wychowu nie ma z tym zbyt wielu problemów. Warto jednak pamiętać o ustawieniu budek, tak by w miarę możliwości ograniczyć wpływ podmuchów wiatru - np. przy ścianie budynku. Otwory wejściowe powinny znajdować się od strony zawietrznej. W cielętnikach jest nieco trudniej, gdyż przesadnie ograniczona wentylacja sprzyja występowaniu chorób układu oddechowego, zaś nadmierna wiązać się może z przeciągami, które prowadzą do nadmiernego wychłodzenia cieląt.

Niedbałość w kwestii komfortu termicznego cieląt negatywnie wpływa na ekonomikę odchowu poprzez niższe przyrosty i częstsze infekcje, warto więc zadbać o odpowiednie warunki otoczenia najmłodszych sztuk w stadzie.  

Chcesz sprzedać lub kupić zwierzęta dodaj ogłoszenie na gieldarolna.pl