W wyniku zapalenia, krowa produkuje mleko zmienione pod kątem składu, jest to surowiec gorszej jakości, a co najważniejsze, w wyniku mastitis wydajność jest zmniejszona (nawet o 700 kg na laktację). Straty z tytułu zapaleń obejmują również dodatkową pracę jaką przeznaczamy na postępowanie z chorymi zwierzętami, koszty weterynaryjne oraz brakowanie zwierząt, których nie udaje się skutecznie wyleczyć.

Ocenia się, że każdy przypadek kliniczny, który wystąpił w stadzie to koszt 1 – 1,2 tys. zł. Podkliniczne przypadki mastitis, z racji problemu w ich identyfikacji trwają zwykle dłużej. Ta forma zapalenia również powoduje straty, które specjaliści szacują na ok. 400 zł na każdy przypadek w stadzie. Wynika to głównie z obniżonej produkcyjności chorych zwierząt.

Kliniczne formy mastitis, nazywane są wierzchołkiem góry lodowej, ponieważ są tym, co hodowca jest w stanie zauważyć. Natomiast największa część tej góry (zapalenia podkliniczne) znajduje się „pod wodą”, czyli poza zasięgiem naszego wzroku. Ocenia się, że na każdy 1 przypadek zapalenia klinicznego może przypadać 9 kolejnych podklinicznych.

Realne starty

O tym jak duże mogą być straty ponoszone z tytułu mastitis, Paweł Rzeczkowski przekonuje podpierając się wynikami wyliczeń opracowanymi dla jednego z gospodarstw zmagającego się z częstymi zapaleniami.

- W przypadku konkretnego gospodarstwa, w którym zmierzono te parametry, wynik był zatrważający. Opisywane gospodarstwo rodzinne utrzymujące 70 krów zmagało się z 7 przypadkami klinicznego mastitis na miesiąc. Koszt leczenia związany z podaniem farmaceutyków wyliczono na ok. 400 zł. Z racji tego, że średnia karencja na mleko w czasie leczenia wyniosła 7 dni, to przy wydajności dziennej 30 kg, całkowite mleko karencyjne to 1 470 kg miesięcznie – mówi lekarz weterynarii Paweł Rzeczkowski.

Koszty mleka nienadającego się do sprzedaży, z powodu efektu skali są naprawdę duże. W osłupienie wprowadza kwota jaką traci hodowca w ciągu roku.

- Mnożąc ilość mleka karencyjnego przez ówczesną cenę surowca (w czasie prowadzenia wyliczeń producent otrzymywał za mleko 1,17 zł/kg.) otrzymujemy 1720 zł starty z tytułu niesprzedania tego mleka. Do tego dochodzą koszty leczenia wynoszące dla całego stada 2,8 tys. zł. Łącznie jest to 4 520 zł miesięcznie, a rocznie aż 54 240 zł straty z tytułu klinicznego mastitis – twierdzi Paweł Rzeczkowski.