Różnorakie badania, szeroko opisane w literaturze ujawniają wpływ niedoboru witamin oraz minerałów na pogorszenie wyników rozrodu. Najczęściej przytacza się fakt, że niedobór witaminy A wpływa na zatrzymanie błon płodowych oraz zwiększenie się ryzyka wczesnych poronień. Natomiast niedobór β-karotenu powoduje zaburzenia w funkcjonowaniu ciałka żółtego. Istotna w rozrodzie jest również rola wapnia, którego niedobór przyczynia się do opóźnienia inwolucji macicy, wystąpienia trudnych porodów oraz zatrzymanie łożyska.

Wpływ suplementacji mineralno-witaminowej na wyniki rozrodu jest chętnie podnoszony przez firmy paszowe. Stworzył się bowiem dość pokaźny rynek różnego rodzaju dodatków, których skład jest dedykowany krowom wykazującym problemy z rozrodem. Jednak krótkotrwałe podawanie mieszanki mineralno-witaminowej o nawet najbardziej "cudownym" składzie nie wpłynie znacząco na wyniki rozrodu.

Jeśli chcemy najefektywniej prowadzić produkcję w naszym stadzie, to niedobory witamin i minerałów powinny być ograniczane poprzez skarmianie wysokiej jakości pasz objętościowych i treściwych. Zapewni to wysoką przyswajalność składników mineralnych, a pod względem ekonomicznym jest bardziej korzystne. Jeśli jednak pasze zmagazynowane w gospodarstwie charakteryzują się deficytem składników mineralno-witaminowych (np. sianokiszonka sporządzana podczas silnych opadów deszczu bądź niski poziom minerałów wynikający z ich niedoborów w glebie) to powinniśmy się zdecydować na suplementację niedoborowych składników.

Czynniki żywieniowe mają najistotniejszy wpływ na wyniki rozrodu bydła. Dobrze zbilansowana dieta (pod względem białka, energii ale też minerałów i witamin) dostosowana do wydajności oraz stanu fizjologicznego krowy, pozwala na utrzymanie mlecznicy w dobrym zdrowiu i kondycji.

Bez tego organizm samicy "wyłącza" najmniej potrzebne do przeżycia jednostki organy, a wśród nich organy rozrodcze. Jak pokazuje praktyka, dobrze ułożona dawka pokarmowa wraz z odpowiednimi warunkami utrzymania pozwalają na osiąganie wysokich wyników produkcyjnych przy jednocześnie dobrych wynikach rozrodu.