Okres letni to czas nasilonej inwazji owadów w gospodarstwach zajmującym się chowem bydła. Wzrost populacji much w oborze uzależniony jest głównie od wilgotności powietrza i temperatury, a najkorzystniejsze warunki przypadają na okres od maja do końca września, a czasem nawet do połowy października.

Dlaczego walka z owadami w oborze jest konieczna?

Nadmierna populacja owadów w gospodarstwie jest uciążliwa dla zwierząt i wywołuje stres, przez co przekłada się na wyniki produkcyjne. Konsekwencjami inwazji much mogą być także pogorszenie jakości mleka, obniżone poranie paszy i gorsze przyrosty dobowe.

Ponadto w oborach o dużej populacji much wzrasta ryzyko narażenia na choroby, m.in. zapalenie wymion, chorobę niebieskiego języka, salmonellozę, gruźlicę.

Mechaniczne metody zwalczania much w oborze

Na rynku dostępnych jest wiele metod redukcji populacji much w oborze. Dzielą się one na metody mechaniczne i chemiczne. Do pierwszej z tych grup zaliczyć można wszelkie sposoby pozwalające wyłapywać owady, np. lepy czy pułapki w formie worka z wabikiem. Wielu rolników z powodzeniem stosuje również lampy owadobójcze rażące lub lepowe.

W przypadku lamp owadobójczych ważne jest jednak odpowiednie dobranie lampy do rozmiarów obory. Ponadto koniecznie jest regularne wymienianie świetlówek, gdyż po pewnym czasie drastycznie spada ilość promieniowania UV, które wabi owady. Należy także pamiętać, aby nie stosować lamp porażeniowych w pomieszczeniach służących do produkcji żywności, z kolei lampy lepowe chronić przed zakurzeniem i wilgocią.

Chemiczne metody zwalczania much w oborze

Do chemicznych metod zwalczania insektów w budynkach inwentarskich zaliczamy opryski i trutki na muchy. Te ostatnie zazwyczaj występują w postaci proszku lub granulek. Zawierają one substancje wabiące owady lub można jest wymieszać mlekiem z dodatkiem cukru. Należy jednak zaznaczyć, że nie działają one na taką skalę jak opryski.

Oprysk owadobójczy w oborze – co należy wiedzieć?

Opryski owadobójcze uznawane są na najskuteczniejszą metodę zwalczania much w budynkach inwentarskich. Działają one na muchy we wszystkich etapach rozwoju poza jajami, na które można zastosować larwicydy lub powtórzyć oprysk po około 2 tygodniach.

W przypadku oprysków należy pamiętać, że niektóre środki mają obniżoną trwałość w wysokich temperaturach (powyżej 25℃) i są wrażliwe na promieniowanie słoneczne, w związku czym opryski warto przeprowadzać w chłodniejszych porach dnia i przy słabszym nasłonecznieniu. Ponadto na czas stosowania niektórych środków chemicznych konieczne jest wyprowadzenie zwierząt poza budynek.

Przed opryskiem zalecane jest także sprzątnięcie obory i zebranie ściółki. Zwierzęta wracające do obory nie powinny mieć kontaktu z powierzchniami, na które wykonano oprysk. Warto zaznaczyć, że przy dużym zakurzeniu i wilgotności należy zwiększyć stężenie środka i intensywność oprysku – wybrać maksymalne stężenie zalecane przez producenta.

Zwalczanie much w oborze – o czym należy pamiętać?

Owady z czasem uodparniają się na dane substancje czynne, w związku z czym należy zmieniać wykorzystywane środki do zwalczania much. Istotne jest także odpowiednie dobieranie stężenia środka, gdyż kontakt owadów z substancją czynną w zbyt niskim stężeniu, pozwalającym owadom przeżyć, prowadzić będzie do uodpornienia się owadów na daną substancję.  

Podczas zwalczania owadów w oborze warto łączyć dostępne metody zwalczania i stosować zarówno metody chemiczne, jak i mechaniczne. Równie ważne jest utrzymanie względnej czystości w oborze i jej otoczeniu oraz stosowanie larwicydów i pułapek w obszarach składowania obornika.