Podczas II Forum Genetycznego, które w Piątnicy zorganizowała Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, dyskutowano głównie o roli nowego narzędzia w rękach hodowców, jakim będzie indeks ekonomiczny. Jest to nowy indeks selekcyjny, który będzie dostępny dla hodowców już od grudnia tego roku.

Na wstępie dr hab. Tomasz Strabel, dyrektor Centrum Genetycznego PFHBiPM omówił znaczenie selekcji dla wyników ekonomicznych stada. Wykładowca wskazywał na coraz większą liczbę ocenianych cech, na podstawie których dokonuje się selekcji w stadzie, ale zaznaczył jednocześnie, że jesteśmy pod tym względem daleko za wieloma krajami Europy i świata.

W kolejnym wystąpieniu dr Giulio Visentin z Włoskiego Związku Hodowców Bydła Holsztyńskiego i Jersey ANAFIJ, przedstawił zasady stosowania indeksów ekonomicznych i genotypowania we włoskich hodowlach. Selekcja jest tu prowadzona również w zależności od potrzeb rynkowych, np. pod kątem określonych parametrów mleka wykorzystywanego do produkcji serów długodojrzewających.

Następnie dr Jarosław Jędraszczyk z Małopolskiego Centrum Biotechniki w Krasnem, przedstawił temat genotypowania jako podstawy selekcji w krajach członkowskich Spółdzielni Eurogenomics. Zdaniem wykładowcy, mimo powszechnego dostępu do genotypowania, nie zostało ono w pełni zaakceptowanie przez polskich hodowców, przez co metoda ta nie została wdrożona w postaci funkcjonującej we wszystkich liczących się hodowlanie krajach.

Praktyczną stronę stosowania indeksu ekonomicznego przedstawił dr hab. Sebastian Mucha. Jak informował wykładowca, dzięki wprowadzeniu nowego indeksu selekcyjnego możliwe stanie się porównywanie i dobór zwierząt do kojarzeń na podstawie wartości hodowlanej wyrażonej w złotówkach.

Na koniec dr Katarzyna Rzewuska z Centrum Genetycznego przedstawiła zasady pracy hodowlanej w stadzie z wykorzystaniem indeksu selekcyjnego. Prelegentka na ciekawych przykładach udowadniała dlaczego warto znać wartość indeksu ekonomicznego swoich zwierząt.