W ciągu ostatniego roku pokazano nam psychologiczne szkody, jakie lockdown może mieć na ludzi. Nowe badania przeprowadzone przez Queen's University w Belfaście wykazały, że krowy mleczne doświadczają takiego lockdownu na co dzień, przebywając w budynkach inwentarskich, co może również szkodzić dobrostanowi emocjonalnemu bydła. Badania zostały opublikowane w czasopiśmie "Nature Scientific Reports".

U ludzi negatywne nastroje są powiązane z pesymistycznymi ocenami niejednoznacznych bodźców, np. osoby cierpiące na depresję i lęki zwykle oczekują mniej pozytywnych wyników w życiu. Natomiast szczęśliwe emocje i nastroje są powiązane z bardziej optymistycznymi ocenami.

Niniejsze badanie jest pierwszym tego rodzaju, które ma na celu zbadanie, czy krowy mleczne również mają ten błąd oceny i czy optymistyczne osądy mogą być wykorzystywane jako wskaźnik dobrostanu psychicznego, który jest ważny dla dobrostanu zwierząt.

- Naukowcy zajmujący się dobrostanem zwierząt i konsumenci produktów mleczarskich od dawna obawiają się, że pozbawienie bydła mlecznego dostępu do pastwisk szkodzi ich dobrostanowi. Dostęp do pastwisk może sprzyjać naturalnemu zachowaniu, poprawiać zdrowie krów, a krowy, które mają wybór, spędzają większość czasu na zewnątrz. Jednak wpływ dostępu do pastwisk na dobrostan psychiczny krów mlecznych został słabo poznany - to właśnie zamierzaliśmy zmierzyć - Dr Gareth Arnott, starszy wykładowca zachowań i dobrostanu zwierząt na Queen's University i główny badacz w doświadczeniu.

Aby przeprowadzić swoje badania, naukowcy, w ramach współpracy z Instytutem Rolno-Spożywczym i Nauk Biologicznych, zapewnili 29 krowom holsztyńsko-fryzyjskim 18 dni nocnego dostępu do pastwisk (co sugerują wcześniejsze badania, poprawia samopoczucie) i 18 dni ciągłego przebywania w pomieszczeniach zamkniętych. (poprzednie badania sugerują, że szkodzą dobrostanowi).

Każda krowa została następnie wytrenowana, aby zbliżać się do miejsca, w którym znajduje się nagroda - wiadro z paszą, ale nie zbliżać się do innego, bez nagrody. Po nauczeniu się tego zadania, aby przetestować stronniczość osądu, naukowcy ustawili krowom wiadra pomiędzy wyszkolonymi miejscami. Podejście do tych pośrednich lokalizacji odzwierciedlałoby oczekiwanie nagrody w warunkach niejednoznaczności - „optymistyczne” nastawienie do oceny, sugerujące pozytywne stany emocjonalne. Naukowcy odkryli, że krowy trzymane w zamkniętych pomieszczeniach w pełnym wymiarze godzin szybciej zbliżały się do znanej lokalizacji wiadra z nagrodą.

– Zwiększone oczekiwanie na nagrodę sugeruje, że zwierzę ma mniej nagród w swoim życiu, więc nasze wyniki wskazują, że pastwisko jest bardziej satysfakcjonującym środowiskiem dla krowy mlecznej, które mogą wywoływać bardziej pozytywne samopoczucie emocjonalne niż hodowla w budynku w pełnym wymiarze godzin – twierdzi Andrew Crump, badacz z tytułem doktora ze School of Biological Sciences at Queen.