Jak mówił Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Unia Europejska planuje przeznaczyć na pomoc rolnikom produkującym mleko i wieprzowinę 500 mln euro. 150 mln z tego pakietu ma stanowić pomoc dla rolników, którzy dobrowolnie zmniejszą produkcję mleka w okresie 3 miesięcy w odniesieniu do poprzedniego roku referencyjnego.

Dofinansowanie do ograniczenia produkcji

Jak mówiła Zofia Krzyżanowska, Radca Generalny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, propozycja Komisji Europejskiej zakłada pomoc dla rolników dobrowolnie zmniejszających produkcję mleka, w wysokości 150 mln euro dla całej Unii. Jednostkowo pomoc ma wynieść 14 eurocentów za kg redukcji. Pomoc ma być wypłacana za zmniejszenie produkcji przez okres 3 miesięcy i pierwszym kwartałem za który można będzie otrzymać wsparcie jest okres październik grudzień 2016 r.

- Jednak kwota 14 eurocentów za kg redukcji nie jest całkowicie pewna, ponieważ gdy liczba wniosków przekroczy założony pułap dofinansowanie jednostkowe może zostać zredukowane – dodaje Radca Generalny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pomoc do produkcji zwierzęcej

Natomiast pozostałe 350 mln stanowiące pomoc dla rolników zajmujących się produkcją zwierzęcą, zostanie rozdzielone pomiędzy kraje unijne. Polska ma otrzymać ponad 22 670 129 euro z możliwością uzupełnienia pomocy ze środków krajowych na poziomie 100 proc.

Państwa członkowskie deklarują na co chcą przeznaczyć powyższą pomoc. KE wskazała propozycje obszarów, na które może być przeznaczona pomoc. Wśród nich znalazły się m.in. wsparcie dla: gospodarstw o małej skali produkcji, dla gospodarstw stosujących ekstensywne metody produkcji, na podniesienie jakości produkcji (w tym produkcja ekologiczna) - mówiła Zofia Krzyżanowska.

Jak mówił Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do końca miesiąca jest możliwość zgłaszania do KE uwag nt. propozycji pomocy dla rolników. Do tego czasu resort rolnictwa ma spotkać się z przedstawicielami sektora mlecznego w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska.

Okazją do kolejnej debaty nt. przyszłości sektora mlecznego będzie 6 września na II edycji Konferencji „Nowoczesna produkcja mleka”. Zarejestruj się już dziś na farmer.pl.