Jak mówi Marcin Kryger, kierownik produktu ds. bydła, De Heus dzięki ocenie kosztów produkcji mleka, rolnik może dowiedzieć się jaki są silne i słabe strony gospodarstwa. Zróżnicowanie dochodowości polskich gospodarstw zajmujących się produkcją mleka jest bardzo duże, co pokazuje że w wielu wypadkach możliwa jest znaczna poprawa. Dzięki ocenie ekonomicznej możemy dowiedzieć się co zmienić aby dochody były większe.

Szerzej na temat Margin Monitor Milk  mówił ekspert De Heus podczas Agro Days - Dni Hodowcy 2017.