System zapewniania jakości wołowiny QMP to pierwszy w naszym kraju system jakości żywności, odnoszący się do jakości mięsa z polskiego bydła. Udział w programie jest otwarty i dobrowolny. Propagowaniem oraz organizacją produkcji w systemie zajmuje się Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.  

Jak podaje portal bukaciarnia.pl zachętą do uczestnictwa w systemie jest premia, płacona za dostawę bydła wyprodukowanego w systemie QMP w certyfikowanym gospodarstwie. Wynosi ona zwykle 1 zł/kg żywca. Premia płacona jest w przez certyfikowane zakłady mięsne, które przystąpiły do programu. 

System QMP odnosi się zarówno do standardów produkcji żywca w gospodarstwach, z uwzględnieniem m.in. żywienia i utrzymania, jak i przetworzenia mięsa w ubojniach i zakładach. Celem jest osiągnięcie powtarzalnej, wysokiej jakości wołowiny z polskiego bydła. Ma to zapewnić zbyt na polski żywiec oraz wysoką cenę za bydło od krajowych rolników. 

Samo uczestnictwo w systemie, czyli certyfikowanie gospodarstwa, nie jest zbyt kłopotliwe. Wkrótce nie będzie też wymagało wyłożenia własnych środków na pokrycie kosztów certyfikacji, ponieważ dzięki staraniom PZPBM, gdy ukażą się odpowiednie rozporządzenia wykonawcze, koszty te będą refundowane ze środków PROW. - podaje bukaciarnia.pl 

Informacje dotyczące standardów i wymogów uzyskiwania certyfikatu QMP oraz korzyści z tego płynących można znaleźć na www.qmpgwarancja.pl oraz w oddziałach Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.