Na drodze doskonalenia zwierząt w stadzie ważne jest obranie celu hodowlanego, który może być różny dla każdego gospodarstwa, w zależności od problemu panującego w oborze. Jeżeli okaże się, że w stadzie największym problemem jest np. słaba płodność, to selekcja może zostać ukierunkowana na doskonalenie tej cechy, zarówno w przypadku samic i samców.

Według Anny Siekierskiej zagadnienie poprawy wartości hodowlanej krów można potraktować dwukierunkowo, wykorzystując doskonalenie na ścieżce męskiej i żeńskiej.

Ścieżka męska

Postęp hodowlany tą drogą można osiągnąć poprzez wybór odpowiedniego buhaja do krycia. Decyzja ta powinna być poparta znajomością wartości hodowlanej krów, którą jak informowała prelegentka, można poznać analizując raport RW-7, zawierający wartość hodowlaną dla ocenianych krów. raport ten można zamówić trzy razy w roku, zgodnie z terminami oceny wartości hodowlanej.

Znając wartość hodowlaną krowy można wybrać rozpłodnika, który wykazuje przewagę pod jak największą liczbą cech, określonych indeksem PF. Decyzje o wyborze najlepszego buhaja może ułatwić dodatkowo program doboru do kojarzeń DoKo.

Ścieżka żeńska

W obrębie ścieżki żeńskiej dostępne są takie narzędzia jak genotypowanie, czy embriotransfer z użyciem nasienia seksowanego.

W przypadku młodych zwierząt, które nie mają jeszcze własnej użytkowości, decyzje hodowlane może ułatwić ocena ich wartości hodowlanej na podstawie genomu. Do genotypowanie warto wyznaczyć najlepsze zwierzęta, wybrane na podstawie analizy rodowodów rodziców. Pozwoli to w możliwie wysokim stopniu na wykorzystanie potencjału genetycznego przyszłych mlecznic.

Zdaniem Anny Siekierskiej jeszcze większy postęp można osiągnąć wykorzystanie najlepszych samic w stadzie ocenionych genomowo jako dawczyń zarodków. Najwyższe korzyści w przypadku tego zabiegu mogą zostać osiągnięte dodatkowo przy użyciu nasienia seksowanego.