W gospodarstwach zajmujących się produkcją zwierzęcą niejednokrotnie zdarzają się urazy zwierząt, które eliminują je z dalszego chowu. Powstaje wówczas problem z zagospodarowaniem takich sztuk, a jednocześnie pojawia się potrzeba poszukiwania możliwości uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

Afera dotycząca nielegalnego uboju bydła, która w ostatnim czasie obiegła świat, wynikała m.in. z problemów z zagospodarowaniem bydła pourazowego, które tworzyły się na skutek wątpliwości niejasnych procedur postępowania w takich sytuacjach. Sprzęt do hodowli bydła możecie znaleźć na Giełdzie Rolnej.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała opracowany przez Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zestaw najczęściej padających pytań w zakresie procedur dokonywania uboju z konieczności i możliwości zagospodarowania tuszy. W piśmie znajdują się informacje w jakich sytuacjach można dokonać takiego uboju i jakie formalności są z tym związane. Pełna lista pytań wraz z odpowiedziami dostępna jest w załączniku.