Istnieje kilka sposobów przeprowadzania renowacji użytków zielonych, takich jak zwiększone nawożenie, czy też odpowiednio dobrane zabiegi agrotechniczne.

Sposoby renowacji użytków zielonych przedstawił prof. dr hab. Roman Łyszczarz z UTP w Bydgoszczy, który mówił jak gospodarować na użytkach zielonych w warunkach długotrwałego stresu suszy.

Ekspert zalecał m.in. przeniesienie terminu renowacji użytków zielonych z wiosennego i późnoletniego na jesienny, kiedy występuje większa dostępność wody.