Generalna Administracja Celna Chin (GACC) opublikowała na swojej stronie internetowej „Komunikat w sprawie wymagań dotyczących kontroli i kwarantanny importowanej polskiej wołowiny” (Komunikat GACC nr 87). W dokumencie tym zostały zapisane wszystkie wymogi weterynaryjne oraz sanitarne, jakie musi spełnić polski producent wołowiny, chcący eksportować do Państwa Środka, jak informuje Jacek Strzelecki, ekspert rynku rolno-spożywczego, w komentarzu dla Związku Polskie Mięso.

Mrożona wołowina bez kości, pozyskana z bydła młodszego niż 30 miesięcy

W Komunikacie wskazano, że dopuszczalny jest eksport jedynie mrożonej wołowiny bez kości, pozyskanej z bydła młodszego niż 30 miesięcy w chwili uboju. Mięso musi być pozbawione m.in. sierści, kości, narządów wewnętrznych, ogona, głowy, kończyn, kręgosłupa, rdzenia kręgowego oraz innych narządów. Ekspert podkreśla, że zabroniony jest eksport mięsa oddzielone mechanicznie, czyli MOM. Zakazana jest także wysyłka do Chin wołowego mięsa mielonego.

Proces rejestracji w GACC musi zostać całkowicie zakończony

Eksporterem może być tylko takie przedsiębiorstwo (zajmujące się ubojem, rozbiorem, przetwarzaniem i magazynowaniem), które znajduje się pod nadzorem polskich organów weterynarii i spełnia wymagania odpowiednich przepisów weterynaryjnych i sanitarnych Chin, Polski i Unii Europejskiej. Poza tym wymogiem jest również to, że musi zostać ono zarejestrowane w Generalnej Administracji Celnej. Wysyłka będzie możliwa tylko wtedy, gdy proces rejestracji zostanie całkowicie zakończony w GACC.

Odpowiednio pasione, leczone i zdrowe

„W przypadku bydła chiński organ bezwzględnie wymaga by było ono urodzone, wychowane i ubite w Polsce. Nie może pochodzić z gospodarstwa, w którym było nawet podejrzenie BSE. Poza tym musi wolne od innych chorób zakaźnych” – podkreśla Strzelecki.

Ponadto bydło, z którego będzie pochodzić wołowina przeznaczona na eksport do Chin musi być odpowiednio pasione i leczone, zakazane jest więc karmienie mączką mięsno-kostną i białkami pochodzącymi od innych przeżuwaczy oraz zakazane jest podawanie leków weterynaryjnych, które są zabronione w Chinach i/lub w Polsce. Nie wolno także w karmieniu stosować dodatków paszowych, które są zakazane w Chinach.

Eksport wołowiny do Chin - wymagania w zakresie uboju

W czasie transportu do ubojni, jak i jej na terenie, bydło nie może mieć kontaktu ze zwierzętami innych gatunków oraz bydłem niespełniającym wymogów protokołu, który został podpisany przez stronę polską i chińską.

„Do uboju można skierować jedynie zwierzęta, wobec których zostały przeprowadzone badania przedubojowe i nie stwierdzono żadnych przeciwskazań. Z tego procesu musi być dokumentacja. Tak sama procedura i formalizm dotyczą z badań poubojowych” – podkreśla Strzelecki w komentarzu dla Związku Polskie Mięso.

Ekspert podkreśla także, że w produkcji wołowiny, która ma zostać wyeksportowana do Chin nie wolno stosować metody ogłuszania polegającej na wtłaczaniu sprężonego powietrza lub gazu do jamy mózgu ani metody przebijania rdzenia kręgowego.

Eksport wołowiny do Chin - wymagania poubojowe

Po uboju tusze powinny być wstępnie schłodzone i powinny wisieć przez co najmniej 24 godziny w temperaturze powyżej 2°C po uboju, a przed odkostnieniem.

Produkty nie mogą być przetwarzane razem z innymi rodzajami produktów pochodzenia zwierzęcego, produktami niespełniającymi wymogów kontroli i kwarantanny, produktami innych przedsiębiorstw lub produktami, które nie są eksportowane do Chin.

W chłodni lub w mroźni powinno znajdować się specjalne miejsce do przechowywania wołowiny eksportowanej na rynek chiński i takie miejsce powinno być wyraźnie oznaczone.

Pakowanie i wysyłka – o czym należy pamiętać?

Jak informuje Strzelecki, w wymogach jasno zapisano, że do każdego kontenera wołowiny eksportowanej do Chin musi być dołączony co najmniej jeden oryginał weterynaryjnego świadectwa zdrowia, poświadczający, że partia produktów jest zgodna z odpowiednią treścią chińskich i polskich ustaw i rozporządzeń w zakresie weterynarii i zdrowia publicznego oraz protokołów dwustronnych. Weterynaryjne świadectwo zdrowia, każdy jeden egzemplarz, będzie musiało być w języku chińskim, polskim i angielskim, z tym, że wypełnione ma być w języku angielskim.

Wołowina eksportowana do Chin powinna być pakowana w materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością, spełniające chińskie krajowe normy bezpieczeństwa żywności oraz normy polskie i unijne. Powinno być oddzielne opakowanie wewnętrzne, na którym w języku chińskim i angielskim lub chińskim i polskim umieszcza się kraj pochodzenia, nazwę produktu, numer rejestracyjny producenta i numer partii produkcyjnej. Zewnętrzne opakowanie powinno być oznaczone w języku chińskim i angielskim lub chińskim i polskim i powinny być podane: kraj pochodzenia, nazwa produktu, numer rejestracyjny producenta, numer partii produkcyjnej, specyfikacja, pochodzenie (określonym dla stanu/prowincji/miasta), miejscem przeznaczenia (miejsce przeznaczenia musi być oznaczone jako Chińska Republika Ludowa), data produkcji (rok/miesiąc/dzień), termin przydatności do spożycia, temperatura przechowywania, a także oficjalne znaki urzędowej inspekcji i kwarantanny. Paczkowane produkty mięsne powinny być również zgodne z chińskimi przepisami i normami dotyczącymi etykietowania paczkowanej żywności.

Przesyłka na każdym etapie musi być zabezpieczona przed ryzykiem zanieczyszczenia mikroorganizmami chorobotwórczymi lub substancjami toksycznymi i szkodliwymi. Przechowywanie i transport mrożonej wołowiny powinno odbywać się w odpowiednich warunkach temperaturowych, a temperatura w środku nie powinna być wyższa niż -15°C.

Po załadowaniu do kontenera wołowiny eksportowanej do Chin zostanie on zaplombowany pod nadzorem polskich urzędników, a numer plomby musi być wskazany w weterynaryjnym świadectwie zdrowia. Opakowanie nie może być otwierane i wymieniane podczas transportu.

Szczegółowe wymogi również dla gospodarstwa rolnego

„W Komunikacie są również szczegółowe wymogi dla gospodarstwa rolnego jako dostawcy surowca. Wskazano, że bydło może pochodzić tylko z tego, które spełnia wymagania kontroli i kwarantanny, są przeprowadzane regularne badania weterynaryjne, zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, a wyniki mają status urzędowy” – zaznacza ekspert.