Okres zasuszenia ma istotny wpływ na przyszłą laktację. Jednak wraz z rosnącą wydajnością zwierząt proces zasuszenia może sprawiać coraz więcej problemów. Obecnie hodowcy muszą mierzyć się z zasuszaniem krów, które charakteryzują się wydajnością na poziomie 25-35 kg mleka dziennie, a w niektórych przypadkach jest to nawet 50 kg na dobę. 

Doprowadzenie do zaprzestania produkcji mleka przy takiej wydajności może być problematyczne, a wysokowydajne krowy, dające w chwili zasuszania powyżej 20 kg mleka na dobę, są znacznie bardziej narażone na infekcje w przyszłej laktacji. Ponadto zasuszenie ich wiąże się z większym bólem i dyskomfortem z powodu obrzęku wymienia, a każdy dodatkowy stres zwiększa ryzyko zakażenia wymienia.

Dokładny monitoring przed zasuszeniem

Okres ten wymaga od hodowcy uważnej kontroli stanu zdrowotnego zwierząt, ponieważ zasuszanie krów ze stanem zapalnym wymienia będzie rzutować na wydajność krów w najbliższej laktacji, a w najgorszym przypadku, tj. przy unieczynnieniu ćwiartki, nawet w kolejnych. Za podstawową zasadę powinno się więc przyjąć niezasuszanie krów o wątpliwej zdrowotności. Jak podkreślają eksperci, lepiej jest odwlec zasuszenie o kilka dni i wyleczyć daną sztukę. 

Żywienie – stopniowo czy raptownie?

Jednym z narzędzi w rękach hodowcy jest żywienie. Część hodowców decyduje się na wprowadzenie obniżonego poziomu żywienia w okresie poprzedzającym zasuszenie, np. poprzez zaprzestanie premiowania wydajności paszą ze stacji paszowej, inni zaś aż do chwili zasuszenia nie korygują dawki. Wybierając jedną z powyższych metod, warto dokładnie monitorować stan zwierząt, ponieważ wcześniejsze obniżenie poziomu żywienia może nie przynieść ograniczenia wydajności w interesującym hodowcę czasie, a na utrzymanie wydajności mogą zostać wykorzystane rezerwy z organizmu zwierzęcia, co sprzyja osłabieniu odporności zwierząt. Są jednak gospodarstwa, w których metoda ta przynosi wymierne korzyści, nie odbijając się przy tym na zdrowotności krów.  

Doić czy nie doić?

Kolejną decyzją, jaką należy podjąć, jest sposób zaprzestania doju. Jedną z dostępnych opcji jest stopniowe zmniejszanie częstotliwości dojenia, jednak przy wysokiej wydajności proces ten może się znacznie przedłużyć i zalecany jest drugi sposób, tj. nagłe zaprzestanie dojenia. Jego dużą zaletą jest znacznie mniejsza pracochłonność. Zaprzestanie doju prowadzi do obrzęku wymienia, a wysokie ciśnienie w tkance gruczołowej ogranicza cyrkulację krwi w wymieniu, co skutkuje zahamowaniem produkcji.

Po ostatnim doju standardowo do strzyków aplikuje się antybiotyk DC i umieszcza zwierzę w grupie krów zasuszonych. Warto również zastosować czopy dowymieniowe, ponieważ wysoka wydajność wiąże się z upośledzeniem wytwarzania naturalnego czopa keratynowego, który zamyka kanał strzykowy, blokując możliwość wniknięcia drobnoustrojów do wymienia. Jego dodatkową zaletą jest fizyczne ograniczanie mlekotoku, tj. wycieku mleka po zasuszeniu lub przed porodem, który sprzyja zakażeniu wymienia. Należy jednak pamiętać, że podczas aplikacji czopów niezbędna jest higiena, aby wraz z nimi nie wprowadzić do wymienia drobnoustrojów patogennych. 

Zdaniem eksperta

Zbigniew Wróblewski, doradca żywieniowy PFHBiPM

Zasuszając krowy, przede wszystkim należy pamiętać, że muszą być zdrowe. Antybiotyk DC działa głównie stabilizująco, a leczenie to zupełnie inna sprawa. W przypadku choroby lepiej odłożyć zasuszenie o kilka dni i przeprowadzić leczenie. 

Przy krowach wysokowydajnych nie warto bawić się w zasuszanie stopniowe. Najlepiej zrobić to radykalnie. Należy usunąć krowie z zasięgu pasze mlekopędne, przejść na słomę i wodę, unikać dostępu do lizawek. Bezwzględnie należy zapewnić dostęp do wody. Zasuszenie przeprowadzamy pod osłoną antybiotykową, po czym czekamy od 3 do 7 dni, w czasie których krowa powinna się zasuszyć. W tym czasie ważna jest obserwacja, ponieważ zdarza się, że obrzęk wymienia jest bardzo duży i może doprowadzić do chorób wymienia lub nawet przetokowania, w takim przypadku warto wydoić krowę. Gdy wymię stanie się miękkie, możemy zacząć traktować ją jako krowę zasuszoną i przestawić na dawkę pokarmową dla krów w pierwszym etapie zasuszenia. 

Moim zdaniem problem zasuszenia wysokowydajnych krów należy rozpatrywać w szerszym aspekcie, rozpoczynając od planowania inseminacji. Warto rozważyć, czy opłaca się  zamykać się w laktacji 305-dniowej i okresie międzywycieleniowym poniżej 400 dni, czy z racji tej wysokiej produkcji w końcówce laktacji nie warto programować dłuższej laktacji. Nie będziemy mieli jednego cielęcia na 13 miesięcy, natomiast lepiej wykorzystamy produkcyjność krów i łatwiej będzie je zasuszać. 

Zdaniem eksperta

Maciej Pohl, hodowca bydła mlecznego z województwa wielkopolskiego

Proces zasuszania wysokowydajnych krów jest uzależniony od gospodarstwa i stanu zdrowotnego zwierząt. Trudno jest przedstawić standardowy plan działania. W moim stadzie krowy są zasuszane na 42 dni przed wycieleniem. Pilnujemy, żeby były w pełni zdrowe. Zasuszamy pod osłoną antybiotyków, z dodatkowym zabezpieczaniem w postaci czopów dowymieniowych, które przez cały okres zasuszenia zabezpieczają kanał strzykowy i pomogły nam praktycznie wyeliminować zapalenia wymienia po porodzie. 

Stosujemy radykalne zasuszenie. Na tydzień przed planowanym zasuszeniem wycofujemy pasze ze stacji paszowej. W dniu zasuszenia aplikujemy antybiotyk DC i czopy dowymieniowe, po czym zwierzęta są przeprowadzane do osobnej grupy, gdzie pozostają pod obserwacją. Standardowo wymię nie jest ruszane. Po ok. 5 dniach praktycznie zanika, przy szczególnie wysokowydajnych sztukach może się to przeciągnąć do 7 dni. Pod względem żywienia od razu zadajemy im TMR dla krów zasuszonych.  

Największa wydajność, jaką miała krowa, którą zasuszaliśmy, to 50 kg na dobę. Udało się bez problemów. Już samo zejście z paszy dużo robi, a jak przechodzą na inny TMR, to same ucinają produkcję. 

Należy pamiętać, że najważniejsza jest zdrowotność i higiena przy samym zasuszeniu. Przed podaniem antybiotyku i czopa do strzyku trzeba wszystko dobrze zdezynfekować. Ważne jest również stosowanie dippingu przed- i poudojowego. Jak się tego wszystkiego pilnuje, to nie powinno wydarzyć się nic złego. Przydaje się też dobra współpraca z lekarzem weterynarii i doradcami z Federacji w zakresie somatyki, którzy potrafią wskazać kwestie do poprawienia