Pomijam czynniki agrotechniczne, na które na obecną chwilę nie ma już wpływu. Istotne są natomiast dwa inne elementy: zbiór oraz sporządzanie pryzmy z kiszonką. O czym należy pamiętać w trakcie zbioru kukurydzy na kiszonkę? Po pierwsze kiedy należy rozpocząć zbiór kukurydzy? W praktyce wybór odpowiedniego terminu zbioru na kiszonkę nie jest prostym zadaniem. Dla uzyskania właściwej jakości paszy nie można niestety polegać tylko i wyłącznie na kalendarzu. Zmienne są również warunki glebowe na których uprawiana jest kukurydza oraz długość wegetacji jej mieszańców (różne FAO). W latach suchych, na glebach piaszczystych, kiedy rośliny szybciej zasychają zbiór należy przyspieszyć. W sytuacji zaschnięcia części liści oraz łodygi, pogorszeniu ulegnie strawność masy organicznej nawet o ponad 30 proc., odnotujemy w związku z tym spadek pobrania paszy i pogorszenie przyrostów.

W warunkach optymalnych zbiór kukurydzy można przeprowadzić po osiągnięciu woskowej lub późnej woskowej dojrzałości ziarna, pod warunkiem że dysponujemy sieczkarniami, który poradzi sobie z uszkodzeniem ziaren w takiej dojrzałości. Takie działania przyczyniają się do wzrostu wartości energetycznej zakiszanego materiału. W czasie zbioru zawartość suchej masy powinna się kształtować na o poziomie 33-37 proc. Odmiany kukurydzy „stay green” należy zbierać nieco później, gdyż dopiero w dojrzałości pełnej uzyskują one wymaganą zawartość suchej masy w całych roślinach. Aby określić optymalny termin zbioru należy udać się na plantację uważnie przyjrzeć ziarnu w środkowej części kolby. Jeśli na ziarniaku stwierdzimy 2 rodzaje skrobi (mączysta i szklista), tak że zajmują mniej więcej po połowie ziarniaka to jest to właściwy moment do zbioru kukurydzy.

Poza właściwym terminem zbioru, hodowcy mogą wpływać na jakość zakiszanego materiału poprzez regulację wysokości cięcia kukurydzy. Im wyżej kosimy tym lepsza jakość paszy, niestety kosztem niższego plonu i odwrotnie. Zwiększając wysokość cięcia z 10 do 30 cm wzrasta o 1,5% zawartość suchej masy i jednocześnie zmniejszeniu ulega plon o 1 t suchej masy na hektar. Badania laboratoryjne wskazują, że wzrost wartości energetycznej może sięgać 1 MJ/kg suchej masy kiszonki. Należy pamiętać również o długości cięcia sieczki (1-2 cm) oraz zniszczeniu okrywy owocowo-nasiennej ziarniaka. W praktyce aby to uzyskać konieczne jest ustawienie maszyny na długość cięcia nieco poniżej 1 cm.