Najważniejszym składnikiem pokarmowym kiszonki z kukurydzy jest skrobia. Im więcej skrobi w kiszonce tym większa zawartość energii i więcej mleka krowa wyprodukuje z pasz objętościowych. Ogromny wpływ ma na to stadium dojrzałości kukurydzy.

- W celu określenia optymalnego momentu zbioru, najlepiej zbadać zawartość suchej masy całej rośliny (należy określić suchą masę kolb, łodyg i liści). Prawidłowa zawartość suchej masy zakiszanych roślin powinna mieścić się w granicach 32-36 proc. suchej masy. Zawartość suchej masy w kolbach powinna wynosić około 55 proc., podczas gdy w łodygach 20-22 proc. Przy takiej zawartości suchej masy ziarniak jest dobrze wypełniony skrobią, a materiał kiszonkarski powinien dobrze się ubić, mówi Marcin Kryger – kierownik produktu ds. bydła z firmy De Heus.

Wygląd ziarna

Jak podkreśla ekspert, zwartość suchej masy kolb określana jest na podstawie linii mlecznej ziarniaka. Linia ta oddziela twardą część od mlecznej skrobi. Linię tę określa się w środku ziarna po przecięciu go wzdłuż. Prawidłowym terminem zbioru powinna być faza mleczno-woskowa. Późniejszy zbiór kukurydzy znacząco wpływa na zawartość skrobi w kiszonce.

- Dobrym sposobem na sprawdzenie odpowiedniego czasu koszenia kukurydzy jest również oczywiście skorzystanie z doradztwa specjalistów De Heus, którzy wyposażeni są w specjalne narzędzie do zarządzania uprawą kukurydzy – Optimaize, dodaje Marcin Kryger.