Muchy nie są również mile widziane w otoczeniu robota udojowego, gdzie powinna być zachowana należyta higiena. Siadając na elementy robota udojowego, muchy przenoszą drobnoustroje chorobotwórcze, które mogą być groźne dla gruczołu mlekowego.

Obsiadając zwierzęta, insekty działają na nie drażniąco. Powoduje to dla krów dodatkowy stres oprócz tego, jaki związany jest z przystosowaniem się do nowego systemu udoju.

Pomysłowy hodowca z Danii, aby uniknąć tych problemów i ulżyć zwierzętom zastosował rozwiązanie, które ma na celu odpędzenie natrętnych insektów ze zwierząt wchodzących do robota udojowego.

Rozwiązaniem tym jest zainstalowany na ramieniu robota zraszacz. Jest on uruchamiany, gdy zwierzę wchodzi do robota. Strumień rozpylonej wody skierowany na krowę zmiata z jej powierzchni większość owadów.

Zasadniczo zastosowane rozwiązania jest dwuzadaniowe, szczególnie w czasie upalnych dni. Z jednej strony opędza krowy od much, a z drugiej chłodzi nagrzane zwierzęta ograniczając w ten sposób negatywne skutki stresu cieplnego.