W 15-letnim badaniu przeprowadzonym w Belgii i Holandii wykazano, że wiek pierwszego wycielenia może wpływać na ilość mleka produkowanego przez nią podczas pierwszej laktacji.

Produkcyjność podczas pierwszej laktacji jest ważną cechą ekonomiczną, szczególnie jeśli uwzględnimy fakt, że część pierwiastek nie doczeka swojej drugiej laktacji. Według naukowców jednym ze sposobów prognozowania ilości produkowanego mleka w pierwszej laktacji jest rejestrowanie ich wieku w momencie pierwszego wycielenia.

W trakcie badania zebrano dane od ponad 4 milionów jałówek ras mlecznych. Z badań wyłączono jednak zwierzęta z niepełną informacją o buhaju i matce oraz jałówki, które cieliły się przed ukończeniem 21 miesiąca życia lub po ukończeniu 35 miesiąca życia. Dodatkowo wykluczono zwierzęta, które miały laktację trwającą 250 lub mniej dni, bądź 730 dni lub dłużej. Spowodowało to spadek liczby zwierząt w badaniu do 3,8 miliona.

W ciągu 15 lat niemal 60 proc. jałówek cieliło się w wieku od 24 do 27 miesięcy i dawało średnio 8100 kg mleka. Najniższe wydajności pochodziły od jałówek, które cieliły się w wieku 21 miesięcy, dając średnio 7 400 kg mleka. Natomiast najwyższe wyniki uzyskano od zwierząt, które cieliły się w okresie od 33 do 35 miesięcy, ponieważ dawały około 8 500 kg mleka podczas pierwszej laktacji.

Chociaż wyższa produkcja mleka jest istotnym czynnikiem wpływającym na rentowność podczas pierwszej laktacji, nie jest to jedyny czynnik, który należy wziąć pod uwagę.

Z jednej strony jałówki, które cieliły się w młodszym wieku, są w stanie wcześniej zrównoważyć koszty odchowu, jak np. spożycie paszy i pozostawić większą liczbę potomstwa.

Z drugiej strony badanie pokazuje, że młodsze jałówki doświadczają niższej produkcji mleka, co zmniejsza wielkość dochodu, jaki generują podczas pierwszej laktacji. Z kolei starsze jałówki, które cieliły się po 2,5 roku życia, produkowały więcej mleka podczas pierwszej laktacji, ale zjadały również więcej paszy, co powodowało gwałtowny wzrost ich indywidualnych kosztów hodowli.

Wiek pierwszego wycielenia może być ważnym wyznacznikiem wydajności mleka w czasie pierwszej laktacji. Z pewnością jednak wiek jałówki nie powinien stanowić jedynego kryterium przy podejmowaniu decyzji o jej kryciu. Jednocześnie należy uwzględnić takie czynniki jak wyrostowość czy masa zwierzęcia.

Chcesz kupić bądź sprzedać zwierzęta? Zostaw swoje ogłoszenie na gieldarolna.pl!