- Istotnym źródłem emisji CO2 w gospodarstwie mlecznym jest spalanie oleju napędowego w procesie przygotowywania i zadawania paszy. Ta emisja może być względnie łatwo ograniczona przy zastosowaniu obecnie dostępnych technologii – uważa Grzegorz Kędzierski, dyrektor zarządzający, Pellon Sp. z o.o.

Jednym z możliwych rozwiązań wychodzących naprzeciw tym wymogom są systemy automatycznego zadawania paszy, zasilane prądem, który może być produkowany w gospodarstwie.

Dodatkową zaletą wynikającą z ograniczenia wykorzystania pojazdów spalinowych w procesie żywienia bydła, jest znacząca poprawa jakości powietrza w oborze, w której nie zalegają spaliny. Lepszy mikroklimat w budynku inwentarskim wpływa jednocześnie na poprawę dobrostanu, co jest szczególnie oczekiwanym efektem w dzisiejszych czasach.

Więcej na temat rozwiązań pozwalających poprawić klimat i ekonomikę produkcji powie Grzegorz Kędzierski podczas swojego wystąpienia: „Elektromobilność w oborze szansą na sprostanie wymogom Zielonego Ładu”, na Konferencji Farmera Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

Pełna agenda Konferencji

Zarejestruj się i weź udział w spotkaniu

NWwR 2021.jpg
NWwR 2021.jpg