Istotnym parametrem wskazującym początek mlecznej kariery krowy jest wiek jej pierwszego wycielenia. W literaturze można się spotkać z różnymi wartościami tego wskaźnika. Jednak warto zauważyć, że skrajne wartości, zarówno zbyt niskie i zbyt wysokie wpływają niekorzystnie na dalszą użytkowość mleczną.

W badaniach przeprowadzonych przez zespół naukowców z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy wykazano, że najwyższą wydajnością mleka i jego składników w pierwszej laktacji charakteryzowały się krowy, których wiek pierwszego wycielenia przypadał między 26. a 28. miesiącem życia. W laktacjach drugiej i trzeciej najwyższą użytkowością mleczną charakteryzowały się krowy, których wiek pierwszego wycielenia przypadał między 24. a 26. miesiącem życia.

Jednym z ważniejszych wskaźników rozrodu decydujących o opłacalności produkcji jest długość okresu miedzywycieleniowego (OMW). W licznych badaniach wykazano, że wydłużaniu OMW towarzyszył wzrost wydajności mlecznej. Jednak zbyt długi okres międzywycieleniowy może prowadzić do strat ekonomicznych.

W literaturze fachowej prawidłową długość okresu międzywycieleniowego szacuje się na około 360-400 dni. Jego wydłużanie wskazuje na występowanie zaburzeń w rozrodzie krów, natomiast skracanie wiąże się z mniejszą skutecznością zacieleń po porodzie, wzrostem komplikacji poporodowych, jak również obniżeniem produkcji mleka w bieżącej i następnej laktacji.