W tym sezonie plantacje kukurydzy są bardzo zróżnicowane, co zależy m.in. od dostępności wody, klasy gruntu, czy doboru odmiany. Na polach można w tym roku spotkać cały przekrój wariantów, od bardzo ładnych, przez przeciętne, do takich przy których należy zastanawiać się, czy warto w nie wjeżdżać sieczkarnią.

Z uwagi na tak duże zróżnicowanie plantacji, rośliny są obecnie w różnych stadiach dojrzewania, nawet w obrębie jednej działki. Dlatego warto pobrać reprezentatywną próbę i ocenić poziom suchej masy, aby oszacować termin zbioru.

Jaka metoda określania terminu zbioru najskuteczniejsza?

Choć istnieje wiele sposobów określania terminu zbioru kukurydzy na kiszonkę, to najczęściej obecnie stosowaną i najbardziej wiarygodną metodą jest określanie zawartości suchej masy. Optymalnym terminem zbioru kukurydzy na kiszonkę jest dojrzałość woskowa ziarna, gdy sucha masa rośliny osiąga wartość ok. 32 – 35 proc.

Zbyt wczesne cięcie roślin z dużym udziałem wody może być przyczyną nadmiernego zakwaszenia paszy, wynikające z nieprawidłowo przebiegającej fermentacji. Z kolei zbyt późny zbiór spowoduje spadek strawności włókna i skrobi. Nadmiernie suche i zdrewniałe rośliny oraz w pełni dojrzałe ziarno są również trudniejsze do rozdrobnienia. Problemy mogą również występować przy próbach zagęszczenia sieczki.

Jak przeprowadzić analizę?

Do określenia poziomu suchej masy można wykorzystać kuchenkę mikrofalową. Aby dokonać takiej analizy, należy próbkę (cała roślina) wcześniej rozdrobnić i odważyć dokładną ilość. Do rozdrabniania roślin często wykorzystuje się są rębaki do gałęzi.

Po rozdrobnieniu próbkę należy umieścić w naczyniu żaroodpornym, które następnie wkłada się do mikrofalówki na 4 minuty (przy bardzo wilgotnym materiale) lub na 2 minuty (przy suchym). Za każdym razem po wyjęciu należy próbkę zważyć i zapisać wynik.

Przy kolejnych minutowych cyklach wraz z próbką należy wstawić do mikrofalówki żaroodporną szklankę z wodą, co zabezpieczy suszoną próbkę przed zapaleniem. Suszenie trzeba prowadzić tak długo, aż wynik przestanie się zmieniać, wówczas zawartość naczynia stanowić będzie wynik zawartości suchej masy.

W ostatnim etapie dojrzewania przyrost suchej masy w roślinach kukurydzy wynosi 0,5 proc. na dobę. Informacja ta pozwala wstępnie wyznaczyć terminu zbioru kukurydzy na kiszonkę.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych