Genomowa ocena wartości hodowlanej, kontrola pochodzenia czy analiza cech jednogenowych są niewątpliwie przydatnymi narzędziami wspomagającymi pracę hodowlaną w stadzie. Niełatwo jednak zobrazować sobie w jaki sposób informacje te są pozyskiwane z niewielkiego fragmentu ucha.

Proces ten objaśnił nam Dariusz Kamola, Kierownik Laboratorium Genetyki Bydła. W celu lepszego poznania kolejnych etapów procesu podążaliśmy za próbką przez całą jej drogę po Laboratorium – od rejestracji próbki aż do otrzymania konkretnych wyników.