Podczas XVI edycji Forum Spółdzielczości Mleczarskich, która będzie miała miejsce 26-28 września 2018 roku w Hotelu Narvil Conference & Spa w Serocku k. Warszawy będzie prowadzona debata nad zabezpieczeniem sektora mleczarskiego poprzez nowe formy w łańcuchu dostaw. Czy to dobre rozwiązanie, jakie korzyści i skutki może wywrzeć na sektor mleczarski zastosowanie takich metod.

Jednym ze sposobów zabezpieczenia przyszłości sektora mleczarskiego jest GDT, największa na świecie platforma sprzedaży produktów mleczarskich, prowadzone przez Nowozelandzką spółdzielnię mleczarską – Fonterra.

Innym rozwiązaniem może być stosowanie ubezpieczeń kredytów eksportowych, które pomogą zabezpieczyć przedsiębiorstwo przed ryzykiem braku płatności za dostarczony towar.
W przypadku rynków o dużej zmienności zastosowanie kontraktów terminowych futures może być użyteczną strategią zarządzania ryzykiem. Kontrakty terminowe futures na produkty mleczarskie są dostępne w Europie od maja 2010 r. na Europejskiej Giełdzie Energii (EEX) w Lipsku w Niemczech. Od 2015 r. liczba umów handlowych znacznie wzrosła.

Należy pamiętać, że przyszła unijna polityka sektora mleczarskiego powinna doprowadzić do osiągnięcia trzech następujących celów: zwalczania ekstremalnych wahań, zapewnienia uczciwych dochodów producentom mleka i utrzymania produkcji w całej Unii Europejskiej, aby zachować żywotność obszarów wiejskich.

Forum Spółdzielczości Mleczarskiej to międzynarodowa konferencja branży mleczarskiej, która z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. W FSM biorą udział zarówno Prezesi i Dyrektorzy najważniejszych rangą spółdzielni mleczarskich, firm związanych z branżą mleczarską, jak i przedstawiciele administracji rządowych. Jak dotąd w FSM uczestniczyli przedstawiciele z ponad 16 krajów świata, w tym m.in. z Niemiec, Nowej Zelandii, Norwegii, Indonezji, Stanów Zjednoczonych, Francji czy Królestwa Niderlandów