W niektórych stadach odsetek krów ze schorzeniami racic przekracza 10 proc. Zwierzęta mające problem ze swobodną lokomocją nie są w stanie podchodzić do stołu paszowego wystarczającą ilość razy. Krowy takie mogą mieć również problem z dojściem do hali udojowej. Z tego powodu wiele problemów z racicami kończy się brakowaniem. Na szczęście w większości przypadków można zapobiegać schorzeniom. Oto lista przygotowana przez doradców DeLaval, zasad dotyczących profilaktyki racic:

  • czyste i suche stanowiska, korytarze i poczekalnie - należy regularnie usuwać obornik, gdyż nadmierny kontakt z wilgocią powoduje rozmiękczenie rogu racicowego i podatność na infekcje 
  • wprowadzanie nowych krów do stada - należy kontrolować stan racic przed wprowadzeniem do stada i w razie konieczności podejmować indywidualne leczenie 
  • korekcje racic - wykonywać korekcje odpowiednim sprzętem przez doświadczonego korektora, najlepiej 2 razy do roku, z monitorowaniem wyników 
  • obsada - należy unikać zbyt dużej obsady, która może być jedną z przyczyń pojawiania się okaleczeń lub zranień, a także gromadzenia się nadmiernej ilości obornika. Należy zapewnić przestrzeń w strefie paszowej, dostateczną liczbę poideł, odpowiednią liczbę stanowisk do wypoczynku. 
  • posadzki - należy zapewnić podłoża, które nie powodują urazów zarówno na legowiskach, jak i na przepędach, stosować antypoślizgowe maty gumowe, w razie konieczności stosować ryflowanie posadzek 
  • higiena stanowisk i korytarzy - należy usuwać wszelkie wysięki ropy lub krwi stanowiące źródło infekcji poprzez spłukiwanie, dezynfekcję i osuszanie 
  • prawidłowe żywienie - należy unikać chorób metabolicznych jak kwasica i ketoza, mających wpływ na proces tworzenia rogu racicznego, wspierać system odporności w okresie powycieleniowym 
  • brakowanie - należy eliminować sztuki oporne na leczenie i z nawracającymi infekcjami 
  • obsługa - zapewnić spokojne i przyjazne warunki doju, zapobiegające urazom 
  • kąpiele dezynfekcyjne racic - ustalić rutynę dostosowaną do gospodarstwa 

Pamiętajmy, że zapobiegać jest lepiej niż leczyć i tą zasadę stosujmy w przypadku naszych zwierząt.