W Białymstoku rozpoczęło się już 18. Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej. Udział w dwóch dniach Forum zadeklarowało pond 220 osób z 17 krajów, zarówno europejskich, jak i odleglejszych.

Jak zaznacza Agnieszka Maliszewska, organizatorka Forum, dyrektor Polskiej Izby Mleka i pierwsza wiceprzewodnicząca Cogeca, krajowy sektor mleczarski jest silny, polscy rolnicy są pracowici, a branża ma duży potencjał rozwoju.

Dziś omówione zostały wyzwania związane z nową Wspólną Polityką Rolną i Zielonym Ładem. Jak podkreślił Ryszard Bartosik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kondycja polskiego sektora mleczarskiego jest dobra, rośnie zarówno krajowe spożycie produktów mleczarskich na mieszkańca, jak również towarowa produkcja mleka.

– Towarowa produkcja mleka o 23 proc. przewyższa krajowe spożycie, dając tym samym możliwość lokowania tego surowca na rynkach zagranicznych – mówi wiceminister Bartosik.

Wiceminister wskazuje, że choć lista wyzwań stojących przed polskim sektorem mleczarskim jest długa, to branża odnajdzie się w nowej rzeczywistości.

Podczas popołudniowej sesji „Ekonomia czy ekologia? Jak zarządzać mleczarstwem w obliczu nowych wyzwań?” prelegenci będą dyskutować na temat mleczarstwa w perspektywie zmian klimatycznych i rosnącego nacisku kładzionego na ekologię.

Drugi dzień forum poświęcony zostanie m.in. kwestiom handlu międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem skutków umów o wolnym handlu. Na przykładach z kilku europejskich państw omówione zostaną również różne rozwiązania kwestii nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu spożywczym. Nie zabraknie również omówienia wpływu pandemii na globalne mleczarstwo.