Więcej na temat automatyzacji w żywieniu  bydła usłyszysz na Konferencji Farmera z cyklu: „Nowoczesna produkcja mleka”, która już 27 lutego odbędzie się w Piątnicy.

>>>>>  Zarejestruj się jeszcze dziś!   >>>>>