Podczas XXVI Szkoły Zimowej Hodowców Bydła dr Andrzej Parzonko wygłosił prelekcję na temat postępującej globalizacji i liberalizacji rynku mleka. Zapytaliśmy wykładowcę, co to oznacza dla polskich producentów mleka.

Ekonomista wskazywał na pokrywające się na świecie i w Europie cykle koniunkturalne, co wynika ze zjawiska globalizacji. Śledząc więc tendencje światowe, można z dużym prawdopodobieństwem oszacować poziom zmian, jakich można się spodziewać również na rynku krajowym.

Dr Parzonko poruszył również kwestie mechanizmów interwencyjnych oraz programów wsparcia producentów, które nie zawsze przynoszą spodziewany efekt ekonomiczny.