Na konferencji Farmera Nowoczesna Produkcja Zwierzęca – Mleko, która odbyła się 27 lutego w Księżynie, profesor Kowalski,  zapytany o możliwości modyfikowania dawki pokarmowej w związku z wystąpieniem suszy, radził jakie kroki podjąć aby ograniczyć negatywny niedoboru pasz. 

– Susza to wielki problem dla hodowców krów mlecznych bo jak wiemy dawka pokarmowa dla krów składa się w większości z pasz objętościowych. Susze, oczywiście, mają wpływ na plon pasz treściwych, ale głównie nas interesuje wpływ tej suszy na pasze objętościowe. Niestety susza powoduje, że mamy tych pasz mniej a te co mamy są gorszej jakości, mają więcej grzybów i środków ochrony roślin, a z drugiej strony są mniej strawne i mają mniej białka – mówił profesor Kowalski.

Stwierdził, że niezbędna jest korekta żywienia, ale nie polegająca na zadawaniu wszystkim krowom gorszej paszy, lecz na dostosowaniu jakości pasz do danej grupy produkcyjnej, której te pasze zadajemy. Konsekwencje skarmiania pasz o obniżonej jakości, lub mniejszy udział pasz o wysokiej jakości, w grupie wysokowydajnych krów będą znacznie większe niż w przypadku zwierząt o niższej wydajności.

Ekspert podkreślił również istotność bardziej rygorystycznego brakowania zwierząt w stadzie w sytuacji braku dostatecznej ilości pasz.

Ważnym elementem wymienionym przez wykładowcę jest również analiza składu chemicznego pasz i zbilansowanie nowej dawki z doradcą żywieniowym.

– Wartość pasz w czasie suszy jest często gorsza, musimy z żywieniowcem tę dawkę zbilansować. Często wiąże się to z zakupem większej ilości pasz białkowych, większej ilości skrobi, czyli pasz treściwych. Krowy mają większe prawdopodobieństwo wystąpienia kwasic. Niestety susza nie jest rzeczą przyjemną, nie da się nad nią przejść do porządku dziennego, kosztuje, i to nie tylko przez ograniczony wzrost roślin, ale też przez spadek wydajności i pogorszenie rozrodu, musimy się z tym oswoić i skupić na minimalizowaniu strat – zaznaczył ekspert.

Jak podsumował nasz rozmówca, istnieją pewne możliwości działania, nie są jednak duże, za to niestety kosztowne.