W ofercie firmy Schaumann pojawił się produkt Rumivital, mający na celu zwiększenie dostępności substancji odżywczych w żwaczu bydła mlecznego.

Produkt stymuluje trawienie różnych frakcji węglowodanów w żwaczu, zwłaszcza frakcji skrobi i włókna roślinnego. Wzrost możliwości fermentacyjnych w żwaczu skutkuje większą rotacją związków odżywczych, co pozwala na lepsze wykorzystanie paszy.

W zależności od jakości użytej paszy, strawność włókna surowego ogólnej dawki może ulec zmianie. Frakcje włókna są, w porównaniu do wszystkich innych surowych składników pokarmowych, mniej strawne i w związku z tym gorzej wykorzystywane przez zwierzęta.

Ściany komórkowe pasz zbudowane są z celulozy i hemiceluloz (frakcje NDF i ADF), które tylko do pewnego stopnia ulegają rozkładowi przez bakterie żwacza. Tym samym strawność włókna staje się kluczową kwestią żywieniową.

Rumivital jest wysokobiałkowym produktem fermentacji, który stymuluje przyswajalność i fermentację różnych frakcji węglowodanów w żwaczu, będąc równocześnie pożywką dla bakterii żwaczowych. Zadaniem produktu jest osiągnięcie pozytywnego wpływu na fermentację w żwaczu i w efekcie doprowadzenie do rozkładu włókna surowego, substancji strukturalnych i frakcji skrobi. Dzięki poprawie strawności włókna, oczekiwać można większego poboru suchej masy i tym samym większej ilości energii, co w efekcie zwiększa wykorzystanie paszy.