Na wstępie prof. Nowak przedstawił profil krowy idealnej, którą opisuje wzór: >4 >40 >40000. Oznacza to, że krowa idealna powinna przebywać w stadzie ponad 4 laktacje, produkować w szczytowej fazie laktacji ponad 40 litrów mleka i osiągać wydajność życiową przekraczającą 40 tys. litrów.

Jednak jak się okazuje, takie wyniki w praktyce są trudno osiągalne. Potwierdzają to dane z PFHBiPM za 2017 r., wskazujące na skrócenie długowieczności, wynoszącej obecnie dokładnie 3 laktacje. Od wzorca odbiega również wydajność życiowa, wynosząca ok. 24 tys. litrów mleka. wymieniane wskaźniki odpowiadają za opłacalność w stadzie krów mlecznych.

Według wykładowcy prawidłowy przebieg okresu przejściowego determinuje opłacalność produkcji mleka. Wśród nowych zaleceń dla krów w okresie przejściowym, wykładowca podkreślał m.in. ograniczenie nadmiernej kondycji krów, u których graniczną wartością powinno być 3,25 pkt. w skali BCS, a nie jak dawniej 3,50 pkt.

Kolejna wskazówka w strategii żywienia, dotyczy ograniczonej podaży energii w okresie przejściowym. Jak wskazywał prof. Nowak, nadmierne pobranie energii w tym czasie może być przyczyną pogorszenia zdrowia krów w laktacji.

Zalecenia żywieniowe zależą głównie od kondycji krów wchodzących w okres zasuszenia. Dla krów o kondycji > 3.0 pkt BCS rekomenduje się zastosowanie żywienia restrykcyjnego (80 100 proc.) aktualnego zapotrzebowania na energię.

Wykładowca przestrzegał również przed tzw. „podwójnym błędem”, polegającym na nadmiernej podaży energii przed wycieleniem przy kondycji > 3.0 pkt. Prof. Nowak podkreślał też konieczność zwrócenia większej uwagi na monitorowanie subklinicznej kwasicy i hipokalcemii, które nadal stanowią poważny problem w stadach krów mlecznych.