Podczas Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Mlecznego w Minikowie superczempionat otrzymała krowa Gela 20 po Altahotrod na Crank IT ze Stadniny Koni w Dobrzyniewie. Ta sztuka wygrała tego dnia w kategorii krów w 2 laktacji rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej.

Superczempionka w kategorii krów, stanowi swego rodzaju wzór, do którego należy dążyć realizując program hodowlany, dlatego podejmowane działania mają ma celu utrwalenie tej linii i pomnożenie jej genów w maksymalnym stopniu.

Jak informował Felicjan Pikulik, zwycięska samica będzie kryta nasieniem seksowanym, a w celu uzyskania większej ilości potomstwa zostanie zastosowany zabieg embriotransferu, z którego zarodki zostaną przeniesione na krowy biorczynie. Potomstwo będzie również poddawane genotypowaniu, aby wyselekcjonować z linii najlepsze samice.

Na fermie w Dobrzyniewie prowadzony jest indywidualny dobór buhajów do krycia, co przyspiesza postęp hodowlany i pozwala w krótszym czasie doskonalić pożądane u danych sztuk cechy.

Felicjan Pikulik zasługi w osiąganiu wysokich wyników przypisuje całej załodze SK Dobrzyniewo, z którym jak sam podkreśla związany jest już od 45 lat.