Zgodnie z perspektywą krótkookresową KE, produkcja wołowiny w UE zmniejszy się o 0,5 proc. w 2022 r., głównie z powodu dostosowania strukturalnego w sektorze wołowym i mleczarskim, pomimo wysokich cen. Eksport UE powinien wzrosnąć, głównie na istniejące rynki o wysokiej wartości, choć ograniczany będzie przez rekordowo wysokie ceny krajowe. Również import UE będzie wzrastał, głównie z powodu brazylijskiej podaży.

Ceny wołowiny – trend wzrostowy został zatrzymany

Jak informują autorzy perspektywy, od początku 2021 r. cena wołowiny w UE silnie wzrosła, aby w maju 2022 r. osiągnąć prawie 500 EUR/100kg ze względu na niską podaż w UE i na świecie z jednej strony oraz poprawiający się popyt po COVID-19 z drugiej strony. W ostatnich kilku tygodniach wydaje się, że ten wzrost został jednak zatrzymany, jak dodają analitycy.

W okresie od stycznia do marca br. produkcja wołowiny w UE zmniejszyła się o 0,8 proc. w ujęciu rok do roku. W tej liczbie kryją się jednak duże różnice między krajami UE.

„Zmniejszające się w ostatnich latach pogłowie krów we Francji i Niemczech negatywnie wpływa na produkcję wołowiny. Włochy rekompensują spadek pogłowia krajowego zwiększeniem importu żywych zwierząt rzeźnych głównie z Francji, natomiast Estonia wykorzystuje zarówno wzrost pogłowia krajowego, jak i dodatkowy import żywych zwierząt do zwiększenia swojej produkcji. W Irlandii krowy mleczne nadal zastępują krowy mamki. W rezultacie kraje UE mogą lub nie mogą skorzystać z rosnącego popytu i obecnych wysokich cen wołowiny” – podkreślają analitycy.

W ocenie autorów raportu utrzymujące się wysokie ceny środków do produkcji, zwłaszcza pasz, mogą doprowadzić do dodatkowych ubojów pod koniec roku i niższej masy tusz. Dotyczy to zwłaszcza końcowej fazy tuczu, w której koszty pasz będą miały większe znaczenie dla rentowności gospodarstw, jak tłumaczą analitycy.

Obserwatorzy rynku oczekują, że w 2022 r. produkcja będzie utrzymywała tendencję spadkową (o -0,5 proc.).

Wzrost eksportu oraz importu wołowiny

Jak czytamy w raporcie, wywóz na rynki o wysokiej wartości poprawia się, podczas gdy przywóz z Brazylii szybko odzyskuje siły.

„W okresie styczeń-marzec eksport wołowiny z UE wzrósł o 6 proc. w porównaniu ze stosunkowo niskim poziomem w tym samym okresie w 2021 r. Bardzo dobrze radzi sobie eksport na niektóre rynki o wysokiej wartości, takie jak Kanada (+36 proc.), Japonia (+61 proc.) i Wielka Brytania (+32 proc.). Należy pamiętać, że eksport w I kwartale 2021 roku był stosunkowo słaby. Inne kierunki, takie jak Izrael, również dobrze prosperują, podczas gdy Bośnia i Hercegowina, Filipiny i Hongkong wykazują znaczne spadki” – informują autorzy raportu.

Analitycy oczekują, że w skali roku eksport mięsa z UE wzrośnie o 4 proc. Wzrost eksportu hamowany będzie przez ograniczoną dostępność krajową i stosunkowo wysokie ceny krajowe.  

Eksport żywych zwierząt z UE spadł o 10 proc. w I kwartale 2022 r. Analitycy zaznaczają, że nie przewiduje się jeszcze płynnego eksportu żywych zwierząt między UE a Wielką Brytanią. Ponadto zmniejsza się handel z Rosją. Z kolei wysyłki do Izraela, Libanu i Egiptu, będącego dość świeżym rynkiem, rozwijają się. Ogólnie rzecz biorąc, w 2022 r. analitycy przewidują spadek eksport żywych zwierząt z UE o 8 proc.

W kwestii przywozu do UE analitycy spodziewają się wzrostu o 15 proc. w 2022 r. (po dwóch latach niższego przywozu), głównie ze względu na ponowne otwarcie sektora HoReCa w UE, szybszą odbudowę podaży przez Brazylię i dodatkowy przywóz w ramach kontyngentu z Argentyny.