O możliwych scenariuszach zarządzania rozrodem krów mlecznych mówił podczas II Forum Genetycznego dr Giulio Visentin z Włoskiego Związku Hodowców Bydła Holsztyńskiego i Jersey. Specjalista przedstawił dwa możliwe rozwiązania, zakładające wykorzystanie nasienia seksowanego oraz nasienia buhajów mięsnych, które realizowane są przez włoskich hodowców.

Pierwszy, bardziej konserwatywny scenariusz, zakłada stosowanie nasienia konwencjonalnego zarówno na krowach i jałówkach. Samice nadliczbowe o najniższej wartości hodowlanej są kryte nasieniem buhajów ras mięsnych.

Zaletą takiego rozwiązania jest wysoki wskaźnik zapłodnień i niższy koszt zakupu nasienia, ale uzyskuje się w ten sposób mniejszą ilość krzyżówkowych bukatów z przeznaczeniem na opas. Dużym jednak minusem jest mniejsza intensywność selekcji oraz niższe przychody z opasanych samców.

Drugi zaś scenariusz zakłada wykorzystanie nasienia seksowanego przy kryciu jałówek o wysokiej wartości genetycznej, jak również krów. W ten sposób redukuje się liczbę krów mających wyprodukować jałówki na remont stada. W efekcie wzrasta intensywność selekcji, dzięki czemu większa liczba krów może być kryta nasieniem buhajów ras mięsnych, produkując w ten sposób bardziej opłacalne w odchowie i sprzedaży buhajki krzyżówkowe.

Wadą takiego rozwiązania jest dużo wyższa cena nasienia seksowanego w porównaniu z konwencjonalnym, jak również uzyskiwany jest niższy wskaźnik zacieleń przy zastosowaniu nasienia seksowanego.

Jak informował dr Visentin, wybór jednego z przedstawionych scenariuszy jest zależne od prognozowanych cen żywca wołowego, uzyskanego z buhajów pochodzących z krzyżowania towarowego, jak również cen jałówek hodowlanych.